HO BUGT SEJLKLUB

Emne:      Referat af bestyrelsesmøde 07. april 2010

Deltagere: Hele bestyrelsen.

Kopi til:    Bestyrelsen

Fremtidige møder: 27. april 2010 kl.18:30 hos Gitte Engelund

Emne: Tovholder

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmødet 26. februar:

Bestyrelsen gennemgik referat fra sidste best. møde, og det blev kort opsummeret og henstillet til at få færdiggjort referaterne fra udvalgene, som deltog i arrangementet ved Fun Bowl.

Best.

 2.Økonomi:

Det er talt op at ca. 50 medlemmer stadig ikke har fået betalt deres kontingent til klubben. Der vil blive sendt rykkere ud til disse personer, og betales denne rykker ikke til tiden, er man ikke længere medlem af HBS.

Der er lagt op til at økonomien vil blive strammet op eller fulgt op, ved at gøre udvalgsformændene mere økonomiske ansvarlige for at få  lagt budgetter i deres respektive udvalg.

Der mangler våddragter i surf afdelingen. De ”gamle” Frisko-dragter kan ikke klare mere brug, de er ganske slidte og nogle er væk. Bestyrelsen vil danne sig et overblik over hvad der ellers trænger til en økonomisk håndsrækning, og på et møde tage stilling til hvad der skal prioriteres højest og tage det i denne rækkefølge.

 

Nils & Kirsten

 

Udvalgsfor-mænd & bestyrelse.

3.Status for udvalgene:

Der jagtes stadig folk som kunne have lyst til at opdrive sponsorere til vores klub. Vi har snakket om at måske kontakte Susanne Madsen og høre om hun kunne tænke sig at skaffe evt. sponsorere. Vi kan f.eks. prøve at ringe til Danske Bank og fortælle dem at vi har modtaget sponsorgave fra Sydbank. Måske det vil rykke lidt.

a. Byggeudvalget:

Udvalget vil kigge på indretningen af vores nye klubhus og specielt kælderen vil få fokus. Der vil blive kigget lidt på hvilken form for adgangsanlæg med kontrol indbygget, vi gerne så installeret.

b. Havnepladsudvalget:

Udvalget vil gerne se på hvad der skal til for optimisternes jolle trailere, således at der kan blive udskiftet eller ombygget trailere til transport af jollerne. De gamle trailere vil blive forsøgt solgt, hvis ikke de skal renoveres.

c.Surf udvalget:

Vi vil forsøge at få en del af opti-forældrene til at give en praktisk hånd med i klub arbejdet, netop følgebåde trænger til en kærlig hånd. De bør også tages med i budgetplanlægningen for udvalget.

Den store følgebåd hos surferne bør sættes i stand, og efterfølgende blive solgt.

d. Jolleplads udvalget:

Græsset på jolle pladsen bør fixes lidt op, med ny tilsåning hvor der er huller.

e. Sejler skolen:

Sejler skolen starter op d. 3. maj. Dette bekendtgøres på hjemmesiden og i displayet på pladsen.

f. Junior sejler udvalget:

Vi søger folk rundt i forældrekredsen, som kunne være interesserede i at hjælpe til i denne del af klubben. Det vi mangler er en træner/instruktør, samt en vedligeholdelsesmand/mænd/damer til optimistjollerne. Ret venligst henvendelse til Nils Kragh.

 

 

Best.

 

 

Udvalgs ansvarlige.

 

Udvalgsfor-mænd & bestyrelse.

 

 

Udvalgsfor-mænd & bestyrelse.

 

 

 

 

Jens Konge & Finn F.

 

Udvalgsfor-mænd & bestyrelse.

4. Aktiviteringskalender 2010, ajourføring for udvalgene:

Opdateret.

 

5. Planlægning af standerhejsningsdag:

Er afviklet.

 

6. Indledende planlægning af kommende aktiviteter for rejsegilde og indvielse af det nye klubhus:

Flyttes til næste bestyrelsesmøde.

 

7. Sponsor aktiviteter:

Er diskuteret tidligere.

 

8.Status klubhus byggeri, brug af midlertidige faciliteter:

Der udgraves og støbes fundament. Indflytning er berammet til ultimo august (i år)

 

9. Opfølgning på funktionsbeskrivelser:

Arbjedet er igang hos de enkelte ansvarlige

 

10. Evt:

Der henstilles til at HBS-medlemmer foretager parkering af biler, op langs Strandvejen.