HO BUGT SEJLKLUB

Emne:      Referat af bestyrelsesmøde 21. jan 2010

Deltagere: Hele bestyrelsen.

Kopi til:    Bestyrelsen

Fremtidige møder: 25 Feb. 2010 kl.18:30 hos Jeppe Schmiegelow.

Emne: Tovholder

1. Hvordan starter vi op i 2010.

Der er lagt op til at udvalgene skal have udlagt de forskellige arbejdsopgaver, som ligger for døren i 2010. Der bør lægges detaljerede planer for aktiviteterne, samt budget for disse.

Udvalgene

2. Struktur af aktivitetsudvalget.

Det eksisterende klubhus skal tømmes, og Jeppe Schmiegelow er primus motor for at få lagt en slagplan (arbejdsplan), hvor der uddelegeres opgaver ved standerhejsningen d. 10 april kl. 10:00.

Jeppe

3. Velkomstbrev.

Nils sender invitationer ud til sammenkomst på Tobakken d. 11 feb. sammen med kontingent indbetalingskort. Gitte sender velkomstbrev til Jens Konge, for at få det på hjemmesiden.

Nils / Gitte

4. Tiltag i sæsonen.

Vi skal have mere ud på vores hjemmeside, og der skal foregå flere sociale arrangementer, samt noget underholdning med mad og drikke.

Gitte/Jens K.

 

5. Status klubhus.

Der er afholdt licitation, hvor der er en mindre overskridelse af budgettet, men der kan findes en løsning på dette, når priserne på Strandpromenaden er fundet.

Finn B.

6.  Finansiel sekretær.

Det gøres officielt at vi har ansat Kirsten Nielsen, som vores finans sekretær. Kirsten kommer på HBS organisationsplanen i en kasse over Nils Kragh.

Nils/Jens K

7. Evt.

Intet bragt op under evt.