Dagsorden til Bestyrelsesmøde

tirsdag 6.10 09 kl. 18.30 hos Finn B 

1.      Gennemgang af referatet fra bestyrelsesmødet d. 09.11.2009

2.      Regnskab/budget v. Kirsten

3.      Forenkling af kontingent

4.      Generalforsamling 

5.      Afrigning lørdag den 24. oktober

6.      Afriggerfest i år?

7.      Status fra udvalgene 

8.      Status klubhus

9.      Evt.