HO BUGT SEJLKLUB


Dagsorden til Bestyrelsesmøde
torsdag d. 20-8 09 kl. 18.30 hos Jens Peter

1.       Gennemgang af referatet fra bestyrelsesmødet d. 11.6.2009

2.       Surfbådens fremtid

3.       Brugen af plads på havnen

4.       Status fra udvalgene 

5.       Status klubhus

6.       Evt.