HO BUGT SEJLKLUB


Dagsorden til Bestyrelsesmøde den torsdag 11-6 09 kl. 18.30 hos Finn F med spisning

1.       Gennemgang af referatet fra bestyrelsesmødet d. 21.4.2009

2.       Evaluering af Dåbsarrangement den 5 maj

3.       Regler vedr. indkøb til de forskellige grupper i aktivitetsudvalgene

4.       Planlægning af et fælles skt. Hans arrangement

5.       Muskelsvindsfonden og frivillige deltagere til Grøn Koncert (Finn Friis)

6.       Status fra udvalgene 

7.       Status klubhus

8.       Evt.