Dagsorden til Bestyrelsesmøde den 21-4 09 kl. 18.30 hos Jeppe

1.       Budgetter fra udvalgene og budget og økonomi generelt (Kirsten deltager i det første punkt.)

2.       Gennemgang af referatet fra bestyrelsesmødet d. 16.3.2009

3.       Indkøb af TORM windsurfpakke

4.       Dåbsarrangement den 5 maj?

5.       Motorbåde under HBS faner

6.       Regler for udlån af trailere

7.       Planlægning af åben hus den 5 juni (grundlovsdag)

8.       Muskelsvindsfonden og frivillige deltagere til Grøn Koncert

9.       Status fra udvalgene 

10.  Status klubhus

11.  Evt.