Dagsorden til Bestyrelsesmøde den 16.3 09 kl. 18.30 hos Gitte

1.      Gennemgang af referatet fra bestyrelsesmødet d. 19.2.2009 – Status fra tovholderne

2.      Budgetplanlægning for udvalgene

A)    Gennemgang af regnskab

B)    Hvordan arbejder vi?

3.      Planlægning af kickstartmødet

4.      Planlægning af standerhejs

5.      Hjertingfesten?

6.      Status for aktivitetskalender 

7.      Status fra udvalgene generelt

8.      Status klubhus

9.      Evt.