Dagsorden til Bestyrelsesmøde den 19.2 08 kl. 19.00 hos Gitte

1.        Fotografering af bestyrelsen til hjemmesiden

2.        Gennemgang af referatet fra bestyrelsesmødet d. 22.1.2009

3.        Info om Interbook (Esbjerg Kommune)

4.        Foreningen for morgenbadere! – en forespørgsel om samarbejde

5.        Tilbud fra Sejlerbutikken – er det noget vi skal?

6.        Indkøb af nye standere – tilbud fra div. Flagfabrikker!

7.        Udsendelse af kuverter og girokort

8.        Investering af klubbens penge?

9.        Forsikring af optijoller

10.     Følgebåde og motorer – en status

11.     ”Sejler-buddy’er” fra SWS (se udsendte mail fra søndag)

12.     Brainstorm over emner til Kickstartarrangementet for aktivitetslederne den 20 marts

13.     Status for aktivitetskalender 

14. Status for Jolleindkøb

15.     Status fra udvalgene 

16.     Status klubhus

17.     Evt.