Dagsorden til Bestyrelsesmøde den 22.1 08 kl. 19.00 i klubhuset

1.      Fotografering af bestyrelsen til hjemmesiden

2.      Gennemgang af referatet fra bestyrelsesmødet d. 11.12.2008

3.      Info vedr. skifte af sejlklubbens serverudbyder

4.      Status for aktivitetskalender samt girokortudsendelse i foråret

5.     Status for Jolleindkøb

6.      Status for beskrivelser/kommissorier under de forskellige udvalg.

7.      Referat fra Sejlerskolekursus i Kolding den13 januar 2009.

8.      Status fra udvalgene 

9.      Planlægning og overvejelse vedr. Kickstartarrangementet for aktivitetslederne den 13 marts

10. Status klubhus

11. Evt.