HO BUGT SEJLKLUB

Emne:      Referat af bestyrelsesmøde 6. okt 2009

Deltagere: Hele bestyrelsen.

Kopi til:    Bestyrelsen

Fremtidige møder: Generalforsamling, 25 nov. 2009

Emne: Tovholder

1. Gennemgang af referatet fra bestyrelsesmødet d. 8 sep.

Best.

2. Regnskab/Budget

Kirsten fremlagde regnskabet for bestyrelsen, da vi ville sikre os at alt var ok, samt lægge foreløbig budget for næste sæson, og vi fik drøftet forslag til at gøre  kontingent i klubben mere simpel og retfærdig for medlemmerne. Kirsten færdiggør regnskab for godkendelse af revision før generalforsamling. Der er 7 medlemmer som skal rykkes for for sen indbetaling af kontingent.

Kirsten + Best.

3. Generalforsamling

Alt det praktiske vedr. den forestående generalforsamling diskuteres og der deles arbejdsopgaver ud til best. Medlemmer.

Best.

4. Afrigning:

Formanden afholder sin afriggertale, som det er kutyme hvert år.
Arbejdsopgaver uddelegeres til de fremmødte på pladsen, mellem kl. 10 og 13. Derefter er der serveret frokost i klubhuset. Vi håber på mange fremmødte medlemmer.

Best.

 

5. Status fra udvalgene:

Surfbåden skal ikke sælges alligevel, vi afventer tiden og ser hvad der sker. Bjarne Lindquist og Frederik Jensen er bådsmænd.

Best.
6. Status klubhus:

Der er et møde mellem kystdirektoratet og kommunen, hvor der skal diskuteres vinkler på direktiver og vedtægter som måtte foreligge og der evt. skal tages hensyn til.

Finn B

7. Evt :

Jeppe vil gerne høre om der er mulighed for at motorbåde kommer ind i klubben. Det er af bestyrelsen vedtaget at der evt. Stemmes om dette til generalforsamlingen i næste måned.

Best.