HO BUGT SEJLKLUB

Emne:      Referat af bestyrelsesmøde 8. sept. 2009  

Deltagere: Hele bestyrelsen.  

Kopi til:    Bestyrelsen  

Fremtidige møder: 06 okt. 2009 kl.18:30 hos Finn Bojsen.

Emne: Tovholder
1. Gennemgang af referatet fra bestyrelsesmødet d. 11 juni. Best.

2. Surf/hobie-16 bådenes fremtid

Det er af bestyrelsen blevet vedtaget, at surfbåden sælges og at der på næste møde træffes beslutning om at sælge en af klubbens hobie cats.

Jens Peter

3. Regler vedr. indkøb til klubben, foretaget af klubbens medlemmer  

I fremtiden vil det blive krævet at klubbens medlemmer som handler ind for over 1000,- skal have forhåndsgodkendelse af enten kassereren eller formanden. Der skal ligeledes sættes navn på kvitteringer som afleveres, ved såvel små som store beløb. De som er i aktivitets udvalgene vil få direkte besked herom, ved personlig henvendelse fra bestyrelsen.
Hvis varer skal fremsendes, må det være adresseret til egen adresse, og ikke som det foregår nu; til klubbens adresse.
Dette vil blive bragt på HBS hjemmesiden.

Gitte/ Jens Konge

4.Regnskab/generalforsamling

Der har i denne måned været store udgifter på Yellow Submarine, da den har brækket mast og mastestol ved en kæntring under sejlads.
Vi forventer at ca 12.000,- tilbagebetales fra vores forsikring. 

Vi opsøger folk som endnu ikke har betalt deres HBS kontingent for indeværende år.

Nils

5. Status fra udvalgene.  

Presseomtale af HBS og dens aktiviteter har i år være massiv. Dette skyldes at Gitte har været meget aktiv, og knyttet gode forbindelser til journalister fra de forskellige lokale aviser.  

Vintersvømningen er igen blevet booket for i år og ind i 2010. Der startes op allerede d. 4. okt. og sluttes igen d.19. mar. 2010.
Per og Poul og evt. andre interesserede medlemmer skal klare livredderprøven og bliver derefter godkendt til at være vore påkrævede livreddere, når vi er i svømmehallen med vores familier.  

Vi skønner at der mangler mindst en Feva jolle og en Wayfarer i klubben, til at kunne dække klubbens efterhånden store behov. Der er mange medlemmer som lægger deres båd samt sig selv til, ved mandagsundervisningerne. Derfor ser vi på, om vi kan indkøbe brugte joller.  

Vores formand Gitte, har i sponsor gave modtaget 12 redningsveste fra Hjerting Laks, til brug for alle i klubben.  

Thomas har afhentet surfbåden på jollepladsen og kørt den ned på havnen.  

Hvordan skal vi i fremtiden have rengjort klubhuset, Jeppe kigger ind til det hos kommunen.  

Simon og Sune fra surferne, vil gerne have afholdt rimelige udgifter ved en weekend tur, som skal afholdes i Bork, sammen med en del af vore surfere. Dette blev godkendt

 

Gitte

 

Gitte

PER/POUL

 

BEST/SEJLERSKOLEN

 

Gitte

 

THOMAS

JEPPE

NILS

6. Status klubhus  

Der er ikke noget holdbart nyt i forbindelse med, hvornår vi får startet på opførelsen af vores nye klubhus.

Finn B.
7. Evt  

 

Bestyrelsen har bestemt, at der vedr. både på havnen er følgende tillæg til pkt. 4  i referatet af 4. feb. 2009:
Langtidsprojekter i lokalerne på havnen, må vige for korttidsprojekter.
Derfor må H-båden vige, hvis der ikke er plads til klubjollerne og medlemmernes joller i hallen. Herunder hører også Feva-Hobie-Opti. E-joller og Wayfarer.

Jens Konge forvalter tiden og pladserne, med støtte fra bestyrelsen.

Jens Konge /Best.

Der arbejdes på at Kirsten kommer med til det næste bestyrelsesmøde

 

Nils

Der er rejst spørgsmål om, at der fra klubbens side kan afholdes udgifter til start gebyr ved kapsejladser.

 

Nils

Hvornår skal jollerne væk fra jolle pladsen og klubhuset ?

 

TAGE

Der arbejdes med at finde ud af om og hvor/hvornår vi skal afholde evt. afriggerfest i klub regi.

 

FESTUDVALGET

Skal der afholdes ”døde fugle” arrangement i år ?

TAGE