HO BUGT SEJLKLUB

Emne:      Referat af bestyrelsesmøde 11. juni 2009

Deltagere: Hele bestyrelsen.

Kopi til:    Bestyrelsen

Fremtidige møder: 8. sept. 2009 kl.18:30 hos Jens Peter Riber

Emne: Tovholder

1. Budgetter fra udvalgene og økonomi generelt.

Kirsten vil fremligge en ny opstilling af HBS`s økonomi.

Kirsten
2. Gennemgang af referatet fra bestyrelsesmødet d. 11 juni.  

3. Evaluering af åben hus & dåbsarrangement

Det bør ligge på en anden ugedag, måske i en weekend . Pressen ser det som en "gammel nyhed". Bestyrelsen er enig om, at det var et par vellykkede arrangementer som blev afholdt, men der burde være en slags informations skrank, hvor gæster kan henvende sig og få info om HBS.

Best.

4. Regler vedr. indkøb, foretaget af klubbens medlemmer

Kassereren modtager mange og store kvitteringer fra klubbens medlemmer. Det resulterer i at der er udgifter som pludselig er blevet meget store og kassereren ved intet om dette, før det er sket. I fremtiden vil det blive krævet at klubbens medlemmer som handler ind for over 1000,- skal have forhåndsgodkendelse af enten kassereren eller formanden. Der skal ligeledes sættes navn på kvitteringer som afleveres, ved såvel små som store beløb. De som er i aktivitets udvalgene vil få direkte besked herom, ved personlig henvendelse fra bestyrelsen.
Hvis varer skal fremsendes, må det være til egen adresse, og ikke som det foregår nu; til klubbens adresse.  

Kassereren
5. Status fra udvalgene  

Vinduerne hos surferne er repareret

Der mangler rednings/svømmeveste hos surferne.

Båden på havnen kan hentes og sættes i vandet. Vi skal have en bådsmand til denne.

Vagn har købt nye kæder til klubben.

Rengøring af klubhuset, vil Jeppe kigge ind til hos kommunen

 

 

Gitte

Jeppe

 

Jeppe

6. Sejlerskole

Der har været stor fremgang for nye indmeldinger, hos såvel surferne, som hos Wayfarerskolen.

 

7. Status klubhus

Er der noget nyt ang. vores nye klubhus ? Hvordan gik mødet hos kommunen d. 15 juni ?

Finn B