HO BUGT SEJLKLUB

Emne:               Referat af bestyrelsesmøde 21. april 2009

Deltagere: Hele bestyrelsen.

Kopi til:               Bestyrelsen

Fremtidig møde: 27. maj 2009 kl.18:30 hos Finn M. Friis.

 

.
Emne Tovholder

1. Budgetter fra udvalgene og økonomi generelt.

Kirsten som er klubbens bogholder, gennemgik regnskabet op til nu, og b.la kontingent betalingen. Der er sendt nogle rykkere ud for sidste gang før påsken. Hvis der ikke betales da, er man ikke medlem af klubben mere, før man igen indbetaler til kasseren. Økonomien i klubben er blevet vurderet som sund.
Der søges større tilskud fra kommunen og rabatter på vore forskellige forsikringer.
Der er kommet tilsagn på 250000,- fra Esbjerg Fonden.

Nils, vores kasser spørger på priser på 200-300 klistermærke skilte til vores biler, campingvogne og både, med HBS logo’et på i fin blå farve. Køb en eller 2 og støt klubben.

 

 

Best

 

 

Nils

2. Gennemgang af referatet fra bestyrelsesmødet d. 19 feb.

 

.

3. Morgenbadere

Der er afholdt et møde med Foreningen for morgenbaderne ang. evt. brug af HBS klubhus faciliteter. Her er det besluttet, at HBS ønsker at optage denne forening ind i HBS som en underafdeling. Pressen vil blive oplyst om sammenslutningen, når de møder op ved Åben hus arrangementet d. 5 juni.

 

 

Best

4. Status for beskrivelser/kommissorier i forsk. udvalg

Gitte kigger ind til sagen.      

 

 

Gitte 

5. Status for jolleindkøb + vindsurfer pakker.

De 2 FEVA joller som Nils og Karin har indkøbt til klubben, er afhentet i København som planlagt. De blev d. 5 maj navngivet ved båd dåben, overværet af et bestyrelsesmedlem fra Dansk sejlunion da klubben samtidig blev godkendt som ungdomsvenlig sejlklub, alle vore sponsorer og ca. 75 gæster, samt pressen. HBS fik den eftertragtede vimpel og diplom fra unionen og vimplen blev modtaget af Karin, og Finn B fik hejst den op i standeren med maner. HBS formanden holdt en fin tale og pressen tog billeder af Dag og Nat; som feva’erne kom til at hedde. Optimistjollen blev døbt Thor. Og Tobisjollen Maria. Vindsurferpakkerne som også er indkøbt og blevet afhentet af Jens Peter, blev også søsat samme dag og mange interesserede fulgte dem på vandet, først på aftenen i en jævn vestenvind.

 

.

6. Sejler buddy’s fra SWS

Vi har fået positiv tilbagemeldinger på at vi gerne tilbyder, at der kan sejles SWS medlemmer med i Wayfarerne til vore Fanø rundt ture, som foregår d. 26 juni og d. 2. august  

 

 

Best.  

7. Trænerkursus

Bestyrelsen har vedtaget, at der indkøbes J-A-K jakker med påtrykt:”Instruktør” på ryggen til HBS trænere. Dette giver forældre et tips om, hvem de kan henvende sig til når de kommer for at indmelde de unge og hvem som kan hjælpe med spørgsmål og vejledning. Der kan ikke findes midler nu, til tilsagn for øvrige hjælpere.
Dansk Sejlunion har et trænerkursus, som vi ønsker at tilmelde et par af vore medlemmer på. Karin – Jess og Nils er mulige kandidater.  

 

 

 

Jeppe. 

8. Status på sponsor

Fremstille en plade/tavle med sponsor navne til det nye klubhus
Opfølgning af nye sponsorer efter indput fra Kick-off mødet.

 

.

9. Status fra udvalgene

Vedligehold: Laksen opdateres og evt. vedligeholdelse udføres

Sejlerskole Wayfarer: Kigger på fastholdelse af elever

Klub trailere: Jens Larsen har påpeget at der mangler et reglement til brug for de, som ønsker at låne trailere. Der arbejdes på sagen. Materialet kommer sikkert til at ligge i klubhuset og på hjemmesiden.  

 

 

Arne

Finn &
Thomas

10. Status Klubhus.

Drenge Senatoriets forretningsudvalg har valgt at tage punktet om at vi evt. køber nogle få meter af deres grund, op i bestyrelsesudvalget til behandling.

 

 

Finn B

11. Hjerting byfest

Festen forventes afholdt i anlægget i Hjerting d. 19-22 august. Vi søger frivillige HBS medlemmer, til at komme og stå i boderne for at kunne tjene en lille skilling til HBS.  

 

 

Best.  

12. EVT.

Jeppe er blevet kontaktet af rigtig mange lokale motorbådsejere. Han er blevet opfordret til at bede bestyrelsen om, at overveje at oprette endnu en underafdeling, hvor disse kunne representeres. Bestyrelsen har valgt at dette punk skal til afstemning, på næste general forsamling.

Vi er blevet kontaktet af Muskelsvind fonden om evt. at tjene penge til klubben, ved Grøn Koncert arrangementet d.16 juli på Skibhøj. 
Vi ville gerne om der kan findes ca 10 m/k, som vil ofre en torsdag, på at høre musik og hjælpe lidt til i boder, eller måske som vagter på pladsen. Hvis du er interesseret kan du ringe til Finn M. Friis på: 22149219. Tilmelding til Grøn koncert folkene, om hvor mange HBS kan stille op med, er sat til deadline d.29 maj.

Jens Peter Riber har doneret klubben en Opti. Jolle og vi siger ham mange tak for den. Jollen hedder Joy, og er blå.  

 

 

Best.

 

Finn M Friis