HO BUGT SEJLKLUB


Referat af bestyrelsesmøde 16. marts 2009

 
Deltagere: Hele bestyrelsen.
Kopi til: Bestyrelsen
Fremtidige møder: 21 april 2009 kl.18:30 hos Jeppe Schmiegelow.
 
Emne: Tovholder
1.. Gennemgang af referatet fra bestyrelsesmødet d. 19 feb.
 
2. Morgenbadere
Der er afholdt et møde med Foreningen for morgenbaderne ang. evt. brug af HBS klubhus faciliteter. Her er det besluttet, at HBS ønsker at optage denne forening ind i HBS som en underafdeling. Pressen vil blive oplyst om sammenslutningen, når de møder op ved Åben hus arrangementet d. 5 juni. Best
 
3. Status for beskrivelser/kommissorier i forsk. udvalg
Gitte kigger ind til sagen. Gitte
 
4. Status for jolleindkøb
De 2 FEVA joller som Nils og Karin har indkøbt til klubben, kan ikke afhentes i København som planlagt d.28 marts, men først hen midt i april. (8-10 april)Vi vil gerne appellere medlemmer om frivillig assistance til at sørge for transport af jollerne tilbage til Esbjerg. Jollerne vejer ca 77 kg. Og er ca 380 cm lange. Masten er 2-delt og ikke længere end selve jollen. Finn F
 
5. Status for indkøb af nye standere
Nils har indkøbt standere til Klubhuset og de er klar til montering. Nils
 
6. Investering af klubbens midler
Bestyrelsen har bestemt at få hjælp af en rådgiver, det har medført at klubbens obligationer er blevet solgt og pengene sat i banken til 2,5% p.a. Best
 
7. Sejler buddy’s fra SWS
Vi har fået positiv tilbagemeldinger på at vi gerne tilbyder, at der kan sejles SWS medlemmer med i Wayfarerne til vore Fanø rundt ture, som foregår d. 26 juni og d. 2. august Best
 
8. Hobie Cat’s
Bjarne, Frederik og Henrik H. vil puste liv i denne bådtype, ved at deltage i mandags sejlerskole og onsdags kapsejladser. Best
 
9. Sejlerskole
Per Nilsen har desværre trukket sig fra denne bestilling, da han ikke føler vi kan leve op til vore forpligtelser, ved at vi kræver 500,- af sejlerskole deltagere. Denne extra indtægt kan evt. dække udgifter til evt. skader, som måtte opstå på klubmedlemmernes fartøjer under sejlads ved træningsaftener, og dels forpligte trænerne til en lidt mere seriøst planlagt opstilning til disse sejlladser.
Alt dette organiseres efter input fra Kick-off mødet
 
10. Trænerkursus
Dansk Sejlunion har et trænerkursus, som vi ønsker at tilmelde et par af vore medlemmer på. Karin – Jess og Nils er mulige kandidater. Finn B.
 
11. Kite kursus evt. samarbejde med Westvind i Bork Jeppe
 
12. Status på sponsor
Fremstille en plade/tavle med sponsor navne til det nye klubhus Gitte + Finn B
Opfølgning af nye sponsorer efter indput fra Kick-off mødet.
 
13. Status fra udvalgene
Bestyrelsen har bestemt at der udarbejdes et budget, fra hvert af udvalgene for indeværende år.
Ungdomsudvalget: Der startes med sejlads d. 5 maj i år. Pressen vil ære med ved denne lejlighed, hvor der foretages ”dåb” af jollerne. 1 stk. Feva og 1 stk Opti med STMS og CPI. TORM er medsponsor på Feva’en (en aftale der fulgte med indkøbet hos DS) Karin
Der bliver inviteret til forældremøde for Opti sejlere d. 2 april, med deltagelse af flg. medlemmer; Karin – Jes – Martin – Nils -  Frank – Søren.
 
Vedligehold: Laksen opdateres og evt. vedligeholdelse udføres Arne
 
Sejlerskole Wayfarer: Kigger på fastholdelse af elever
 
Der er indhentet børne attester, som alle var ”rene” De opbevares hos formanden. Nils
 
Surfskole udvalget har besluttet, at Simon og Tune skal sendes på kursus d. 9-10 maj, for at tillære sig instruktør færdigheder i denne diciplin. HBS betaler dette kursus. Jens Peter & Jeppe.
Surf er blevet kontaktet af DS som gerne vil komme og give idéer og evt tilskud til at få mere gang i vores surfafdeling
 
14. Status Klubhus.
Finn Bojsen og Bjarne Lindquist, har sammen med Borgmesteren afholdt et møde, hvor HBS fremlagde vores synspunkter, og misbilligelse af kommunens valg, om at tage indsigelserne fra beboerklagerne alvorlige, og derefter igen udsætte byggeriet. Det næste skridt er et møde med; Drenge Senatoriets forretningsudvalg, om evt. at købe nogle få meter af deres grund, således at man evt. kan vende huset i forhold til de projekterede tegninger/placeringer. Finn B.
 
15. Kick-off.
Der blev etableret udvalg/tovholdere, til at fremægge deres programmer og løsninger, som blev udarbejdet til Kick-off mødet fredag d. 20 marts.
Disse fremstilles seperat på hjemmesiden af de respektive tovholdere for de 3 projekter.
 
16. Hjerting byfest
Festen forventes afholdt i anlægget i Hjerting d. 19-22 august og arrangeres af HIF fodbold som måske gerne vil bruge vores hjælp.Vi afventer melding fra HIF fodbold og vil så fremt i fald efterlyse frivillige HBS medlemmer, til at komme og fx. stå i boderne for at kunne tjene en lille skilling til HBS. Best
 
17. Standerhejsning.
Formanden byder velkommen til starten på en ny sæsson i HBS, ved standerhejsning og efterfølgende oprydning og rengøring osv. Dette arrangement og dets indhold, er lagt ind på hjemmesiden. Gitte
Vi håber at rigtig mange har lyst til at komme og hjælpe til på denne lørdag, da vi jo sikkert har vore nuværende klubhus et stykke tid ind i fremtiden.
 
18. EVT.
Jeppe er blevet kontaktet af rigtig mange lokale motorbådsejere. Han er blevet opfordret til at bede bestyrelsen om, at overveje at oprette endnu en underafdeling, hvor disse kunne representeres. Bestyrelsen har valgt at se på sagen, og træffer en afgørelse senere.