HO BUGT SEJLKLUB


Referat af bestyrelsesmøde 19. februar 2009
Deltagere: Hele bestyrelsen.
Fremtidige møder: 16. marts 2009 kl.18:30 hos formanden.
Emne: Tovholder
1. Fotografering
Bestyrelsen blev fotograferet til hjemmesiden. Gitte
2. Gennemgang af referatet fra bestyrelsesmødet d. 22 januar Best.
3. Morgenbadere
Gitte og Finn Bojsen vil holde møde med Foreningen for morgenbaderne ang. evt. brug af HBS klubhus faciliteter. Gitte
4. Sejlerbutikken
Vi fik tilbud om klub rabatter på 4 %, ved handel med Sejlerbutikken Gitte
Dette er ikke nok, vi satser på minimum 10%.
5. Status for beskrivelser/kommissorier i forsk. udvalg
Gitte får opdateret beskrivelserne. Gitte
6. Status for jolleindkøb
De 2 FEVA joller som Nils og Karin har indkøbt til klubben, leveres i København d.29 marts. Finn Friis kigger på transport muligheder tilbage til Esbjerg. Finn F
7. Status for indkøb af nye standere
Nils er pt i gang med indkøb. Nils
8. Pakket og udsendt kurverter med vedlagte giro indbetalingskort og  Ho Bugt Sejlklub 2009 ved Formanden Best.
9. Forsikringer
Nils (kasserer) har undersøgt vore diverse forsikringer, som alle er fundet i orden. Det er af bestyrelsen blevet bestemt, at der kun skal være ansvar og ikke kasko på Opti-jollerne i klubben. Best.
10. Investering af klubbens midler
Bestyrelsen har bestemt at få hjælp af en rådgiver, til at se på hvordan nogle af klubbens midler b.la. obligationer, kan placeres anderledes og hermed give os et større udbytte. Best.
11. Status for følgebåde og motorer
Klubben har 2 stk Aluminiumsbåde og en Limbo båd, med hver en 15 hk motor. Ligeledes ejer vi en styrepultsbåd med en 25 hk motor påmonteret. Alle både skal i fremtiden forsøgsvis ligge ved sejlklubben. Finn B.
12. Sejler buddy’s fra SWS
Vi vil gerne tilbyde at der kan sejles med i Wayfarerne til vore Fanø rundt ture, som foregår d. 21 juni og d. 2. august Ebbe
13. Hobie Cat’s
Bjarne, Frederik og Henrik H. har planer om at få pustet liv i denne bådtype, ved at deltage i mandags sejlerskole og onsdags kapsejladser. Finn B.
14. Sejlerskole
Der udarbejdes en deltagerliste med henblik på at få betaling fra disse deltagere. Thomas
Deltagere bør få tildelt et pensum, om hvad der forventes af dem. Finn B.
Alt dette organiseres efter input fra Kick-off mødet
15. Trænerkursus
Dansk Sejlunion har et trænerkursus, som vi ønsker at tilmelde et par af vore medlemmer på. Karin – Jess og Nils er mulige kandidater. Finn B.
16. Kite kursus evt. samarbejde med Westvind i Bork Jeppe
17. Status på sponsor
Fremstille en plade med sponsor navne til det nye klubhus Gitte + Finn B
Opfølgning af nye sponsorer
18. Status for aktivitetskalender
Opstart af sejler sæsonen, samt opstart af onsdagskapsejlads fyldes ind på hjemmesiden Ebbe + Finn B
19. Status fra udvalgene
Bestyrelsen har bestemt at der udarbejdes et budget, fra hvert af udvalgene for indeværende år. Best.
Ungdomsudvalget: Der startes med sejlads d. 5 maj i år. Karin
Der bliver inviteret til forældremøde for Opti sejlere d. 2 april, med deltagelse af flg. medlemmer; Karin – Jes – Martin – Nils -  Frank – Søren. Karin
Karin vil finde et logo fra hendes arbejdsplads (SMTS), til at sætte på Opti jolle. Karin
Vedligehold: Laksen opdateres og evt. vedligeholdelse udføres Arne
Sejlerskole Wayfarer: Kigger på fastholdelse af elever Per Nielsen
20. EVT.
Der skal indhentes børneattester, som udfyldes af instruktører og afleveres til Nils. Nils
Der skal etableres udvalg til at frembringe et program til Kick-off. Finn B
F.eks laves der 3-4 emner og udvalg
PR-presse Gitte
Sponsorat Best.
Rekrutering af nye sejlere Nils+Karin
Bringes på hjemmesiden:
Bestyrelsen henstiller til, at folk som har båd projekter i vore lokaler på havnen, afslutter dem så hurtigt som overhovedet muligt. Sådan kan andre medlemmer få mulighed for at få ordnet deres båd i vinterperioden, således at man kan komme til at sejle i den kommende sæson. Alle bedes genopfriske lokalereglerne som gælder dernede. De hænger på væggen i hallen Jens K.
Næste best. møde er sat til d. 16 marts kl 18:30 hos Gitte Engelund.