Aktivitetsudvalgsmøde HBS 7. marts 2008


Udvalgene har været samlet for at fastlægge aktiviteter for de kommende sæsoner.

Deltagere var:
Ole Holmgaard, Thomas Krogsgaard, Gitte Engelund, Finn Bøjsen, Claus Ingemann Nielsen, Jens M Larsen, Karin Lindquist, Ebbe Kildsgaard, Bruno Malzard, Frederik Chr. Jensen, Jens Konge, Per Nielsen, Bjarne Lindquist, Vagn Krammer, Michael Jørgensen, Henrik Fuhr, Ivan Lassen, Ole Hansen, Gunnar Kondrup, Ernst Henriksen, Poul Erik Viuff.

Afbud fra:
Jeppe Schmiegelow, Henrik Larsen, Jens Peter Riber, Niels Kragh, Jørgen Mortensen, Tage Kristensen, Kurt Clemmensen.


Deltagerne blev delt i to grupper.
Den ene gruppe skulle prøve at finde nye aktiviteter der kunne være interessante for de kommende sæsoner.
Den anden gruppe skulle finde aktiviteter der kunne gøre vores klub mere attraktiv og skabe grobund for en forøgelse af medlemstallet.
Efter gruppearbejdet blev resultaterne opsummeret, og det udmøntedes i dannelsen af følgende ad hoc udvalg. (Tovholder for udvalgene er nævnt først):

Klubmesterskab: Bruno Malzard, Bjarne Lindquist, Henrik Fur, Karin Lindquist.
Det tilstræbes at afholde klubmesterskab for samtlige klubbens sejlere samlet, så der kan skabes et stort arrangement, der kan skabe publicity for klubben.

Åbent hus: Finn Bojsen, Gitte Engelund, Jens Larsen, Ebbe Kildsgaard, Per Nielsen, Vagn Krammer.
Afholdelse af "Åbent hus" med alle bådtyper og surfere. Formålet er at skabe mere synlighed omkring klubben, og tiltrække flere medlemmer.

Vinteraktiviteter: Thomas Krogsgaard, Michael Jørgensen, Ole Hansen.
Vinteraktiviteter der kan samle medlemmerne til træningsmæssige, sociale og belærende arrangementer i løbet af vintersæsonen.

Presseudvalg: Gitte Engelund, Per Nielsen, Jens Konge.
Udfærdige brochure til uddeling på undervisningssteder, firmaer, nytilflyttede familier og andre relevante steder, for at gøre opmærksom på klubbens eksistens og de muligheder der tilbydes.
Skabe og vedligeholde kontakt til den skrevne og den elektroniske presse.