Dagsorden til bestyrelsesmøde

den 11.12.08 kl. 19.00 i klubhuset

 

1. Gennemgang og godkendelse af referatet fra konstitueringsmødet d. 03.12. 2008 (FF)

2.   Organisationsdiagrammet gøres færdigt.

3.   Målsætninger og handlingsplan godkendes for at blive anerkendt som Ungdomsvenlig sejlklub (GE)

4.    Aktivitetskalender 2009.

5. Surfernes følgebåd – hvad skal der ske med den?

6. Status for aktivitetsudvalgene

5. Evt.