Dagsorden bestyrelsesmøde 

Torsdag den 06.11.08 kl. 19.00 HBS klubhus 

1.      Regnskab gennemgang og diskussion, Tage

2.    Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde

3.    Forberedelse af generalforsamlingen 2008

3.1.    Kontingent 2009

3.2.  Best. beretning

3.3.  Aftens dagsorden og gennemførelse

4.    Status for udvalgsområderne:

4.1.    Ungdomsvenlig sejlklub / handlingsplan & målsætning (Gitte)

4.2.  Sponsoransøgninger for nye ungdomsjoller (Gitte)

4.3.  Vinteraktiviteter (Thomas)

5.    Status klubhus byggeri (Finn)

6.    Evt.

7.    Næste møde