Dagsorden bestyrelsesmøde 

Torsdag den 02.10.2008 kl. 19.00 HBS klubhus

1.      Tage takker af som administrator efter indeværende regnskabsår.
Der skal findes en fremtidig løsning.

2.    Nyt om klubhus (Finn)

3.    Sponsoransøgninger, HBS målsætning og handlingsplan (Finn & Gitte)

4.    Køb af ungdomsjoller

5.    Referater (Claus)

6.    Evt.

7.    Næste møde