Dagsorden bestyrelsesmøde 

Torsdag den 14.08.08 kl. 19.00 HBS klubhus 

1.      Regnskabs status (udsendt juli fra Tage) Jeppe 

2.    Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 

3.    Status for udvalgsområderne (alle): 

3.1.    Have og indvendig rengøring – mangelfuld! Hvad gør vi? 

4.    Status for aktiviteter vedr. ”Aktivitetsleder mødet” 

4.1.    Clubmesterskab (Claus)

4.2.  Vinteraktiviteter (Thomas)

4.3.  Presseudvalg (Gitte) 

5.    Status klubhus byggeri (Finn) 

6.    Evt. 

7.    Næste møde