Dagsorden bestyrelsesmøde 

Torsdag den 19.06.08 kl. 19.00 HBS klubhus

1.      Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde

2.    Status for udvalgsområderne: alle

3.    Status for aktiviteter vedr. ”Aktivitetsleder mødet”

3.1.    Klubmesterskab (Claus)

3.2.  Åbent hus (Finn)S

3.3.  Vinteraktiviteter (Thomas)

3.4.  Presseudvalg (Gitte)

4.    Status Motor jollemand (Ole)

5.    Tyverisikring af motor jollerne (Finn)

6.    Status klubhus (Finn)

7.    Status vedr. møde Skov & Naturstyrelsen & kontakt ved Dansk Sejlunion vedr. Nationalpark Vadehavet/Natura 2000 (OHJ)

8.    Evt.

Næste møde