Dagsorden bestyrelsesmøde 

Onsdag den 26.03.08 kl. 19.00 HBS klubhus

1.      Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde

2.    Status fra mødet og behandling af forslags sedlerne fra Aktivitetsleder mødet

3.    Status motor indkøb

4.    Planlægning af Standerhejsning

5.    Seneste nyt vedr. klubhus & fondssøgning (Finn)

6.    Evt.

7.    Næste møde