Dagsorden bestyrelsesmøde 

Mandag den 21.01.08 kl. 19.00 HBS klubhus

1.      Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde

2.    Diskussion, dagsorden og planlægning af Aktivitetsleder mødet

3.    Handlingsplan for Klubhus som nedrives i april 2008

4.    Seneste nyt vedr. klubhus & fondssøgning (Finn)

5.    Evt.

6.    Næste møde samt mødeplan 6 mdr. frem