Dagsorden bestyrelsesmøde 

Onsdag den 09.01.08 kl. 19.00 HBS klubhus

1.      Farvel til gl. bestyrelsesmedlemmer (Tage Kristensen & Jens Peter Riber).

2.    Nyt fra administratoren (Tage)

2.1.          Gennemgang af den nye udvalgsrolle & forretningsorden

2.2.        Status Vadehavets Bådeklubber – forslag til udmeldelse

3.    Referater (Claus)

4.    Udvalgsposter – opgaver for 2008 (OHJ)

4.1.          Gennemgang af bestyrelsens basis opgaver (bilag vedlagt)

4.2.        Opgaver for 2008 ifht. Ansvarsområder

5.    Seneste nyt vedr. klubhus & fondssøgning (Finn)

6.    Evt.

7.    Næste møde samt mødeplan 6 mdr. frem