HO BUGT SEJLKLUB


HBS bestyrelsesmøde

Sted:                 HBS sejlklub

Dato:                  11.12.08

Deltagere: Gitte Engelund,Finn Bojsen, Niels Kragh, Jeppe Schmiegelow,

  Jens Peter Riber,Thomas Krogsgaard. Afbud fra Finn M. Friis. 

 

Pkt

Emne

Tovholder

1.

Gennemgang/godkendelse af referat fra møde 03.12.08

Referat godkendt og er blevet lagt på HBS hjemmeside.

Punkter fra referatet tages op under de følgende punkter.

 

Gitte

2.

Organisationsdiagram/HBS hjemmeside

  • Organisationsdiagram blev rettet til og sættes på HBS hjemmesiden
  • Beskrivelse af udvalg opdateres
  • Generel gennemgang/revision af HBS hjemmesiden.  

Der tages kontakt til Jens Konge

 

Gitte

3.

Ungdomsvenlig Sejlklub

Målsætninger og handlingsplan diskuteret, opdateret og godkendt. Sættes på HBS hjemmesiden.

 

Ungdomsjoller

Feva jollen er den ungdomsjolle som de fleste sejlklubber har valgt, og HBS vil nu se på muligheden, for også at anskaffe sig 2 af disse joller (brugte). Prisen for en ca 3 år gammel Feva-jolle ligger på ca 20.000 kr.

 

Gitte

 

 

 

Nils

4.

Aktivitetskalender 2009

Finn B. laver udkast til Aktivitetskalender 2009 og rundsender til bestyrelsen for input og kommentarer.

(Standerhejsning 28/3, aftensejlads, skolesejlads, åbent hus 5/6, svømning osv).

 

Der er udsendt en undersøgelse omkring medlemmernes interesser for forskellige vinteraktiviteter.

 

Finn B

 

 

 

 

 

Thomas

5.

Surferfølgebåd

Surferfølgebåden er kun blevet brugt lidt i 2008, og den har derfor ikke altid været helt startklar. Surferfølgebåden lægges forsøgsvis hen til sejlklubben i 2009 (på land på jollevogn). Det er så meningen at både Optimist og Wayfare kan bruge den til deres træning, og at Surferne fortsat kan bruge den (samt de andre følgebåde).

 

Nils

6.

Aktivitetsudvalgene / (Hvem skal informeres?)

Se organisationsdiagram

  • Status for de enkelte udvalg?
  • Ny kasserer; ”stillingen” er opslået på hjemmesiden. Alternativt er der mulighed for at trække på en bogholder (mod betaling).

 

alle

7.

Evt.

 

 

 

7.1

Der er oprettet to nye HBS email adresser:

Formand@hbsejlklub.dk

Kasserer@hbsejlklub.dk

 

Der informeres om dette på HBS hjemmesiden.

 

Gitte

7.2

Der tages billede af bestyrelsen og lægges på hjemmesiden

 

Gitte

7.3

Der tages kontakt til Tage for at få overdraget kasserer-materiale mv.

 

Nils

7.4

Der tages kontakt til Ole for at få overdraget HBS ”filer”, samt liste over kontakt organisation/personer.

 

Gitte

7.5

Organisationer/personer, der tidligere har sendt HBS post til Ole eller Tage, kontaktes således at posten i fremtiden går til HBS-formanden.

 

Der laves en permanent omadressering af klubbens post til formanden.

 

Gitte

7.6

Det undersøges, hvad omkostningsgodtgørelsen/ omkostningen har været for kontorhold/telefon for tidligere formand/kasserer med henblik på omkostningsgodtgørelse for den nye formand.

 

Nils

7.7

Hobie Cat

Bjarne, Frederik og Henrik H. vil puste mere liv i klub Hobie Cat’ne. Bl.a. har de planer for mandagssejlerskole og onsdagskapsejlads

 

Finn B

7.8

Alu-følgebåde

Bjarne og Jan har tilbudt at lave bedre jollevogne til alu-følgebådene, hvis klubben betaler materialer (godkendes, når prisestimat forligger).

Muligheden for, at Bjarne og Jan også laver jollevogn til surferfølgebåd, undersøges.

  

Finn B

7.9

Sejlerskole

Det blev diskuteret, om det var en ide at lave en check-liste (pensum – hvad kan forventes, og hvad skal kunnes).

 

Der bør laves deltagerliste med henblik på at få betaling (via indmeldelse i klubben) fra sejlerskoleeleverne.

 

Finn B kontakter Bjarne, Frederik og Per N.

 

Finn B

7.10

Kajakker i HBS

P.t er der ingen plan om oprettelse af kajakafdeling, men hvis ildsjæle melder sig, vil klubben se velvilligt på muligheden. Der er pt mulighed for at have kajak liggende i klubben, hvilket nogle medlemmer bruger.

 

 

7.11

Sæsson kick-off møde; udvalg og bestyrelse

Mødet planlægges til 13/3 kl 16.

 

Gitte/

Finn B

7.12

Trænerkursus

Hvem? Finn B kontakter Karin L.

 

Finn B

7.13

Kitekursus

Er det en mulighed for HBS at tilbyde?

Evt samarbejde med Westvind Bork

 

Jeppe

7.14

Sponsor

  • Status?
  • Plade med de nye sponsorer vil blive lavet til det nye klubhus

 

Finn B / Gitte

7.15

Den fritidskulturelle anlægspulje.

Den fritidskulturelle anlægsfulje har nu endeligt bekræftet, at HBS får 250.000kr ifm det nye klubhus.

 

Finn B

7.16

Næste møde 22/1 kl 19 i HBS

Forslag til punkter til dagsordenen ?

Dagsorden lægges på HBS hjemmeside

Gitte/

alle