HO BUGT SEJLKLUB


Referat: HBS bestyrelsesmøde
Dato: 03.12.08
Kopi udleveret: Bestyrelsesmedlemmerne
Næste møde: 11.12.2008 kl. 19.00 i Klubhuset

Den nye bestyrelse består nu af følgende:
Gitte Engelund Formand
Finn Bojsen Næstformand
Niels Kragh Kasserer
Jeppe Schmiegelow Menig medlem
Jens Peter Riber Menig medlem
Thomas Krogsgaard Menig medlem
Finn M. Friis Sekretær

Ole H. Jensen informerede og kommenterede fra det sidste bestyrelsesmøde. Herunder blev det diskuteret og aftalt, hvordan der i nærmeste fremtid, skal overbringes diverse info fra den afgåede formand, til bestyrelsens nye formand, som blev Gitte Engelund, ved et enstemmigt valg.

Der findes hos Ole et USB stik med info, som skal downloades og gennemgås.

Der blev talt om følgende:

Postkasse på vores adresse
Omadressering af post
Hvem fortsætter i hvilke aktivitetsudvalg
Diverse andre praktiske ting

Endvidere blev den nye bestyrelse informeret om, at Natura 2000 stadig er en aktiv plan, som vi må forholde os til. Vi anmoder Ole H. Jensen om at blive udvalgsmand, for en ny aktivitetskasse der hedder natur og miljø

Da der ikke er fundet en afløser for Tage mht bogføring, og at det derfor er foreslået at få dette arbejde lavet mod betaling. Men bestyrelsen vil gerne efterlyse et medlem der vil påtage sig opgaven med at bogføre og udsende girokort. Bestyrelsen beder Jens K om at sætte et opslag op på hjemmesiden.

Er der ikke nogen der melder sig rimeligt hurtigt, har vi det fine alternativ som Niels har tilbudt, samt justifikation.

 

Det blev Arne og Lars Madsen, som gerne vil tage sig af den ene af klubbådene, nemlig Laksen. Thomas Krogsgaard vil gerne fortsætte i Yellow Submarine.

Som en afsluttende bemærkning, blev vi informeret om, at der er 4 medlemmer som har taget bassin prøven, og dermed opfylder klubben sin forpligtelse, til at have adgang til Vestervang skolens svømmebassin og bruge denne om søndagen her i vinterhalvåret.

 

Der blev sagt pænt tak til alle i klubben, for en go’ tid og for fine oplevelser, fra de afgående bestyrelsesmedlemmer. De blev af den nye bestyrelse, kvitteret med et par flasker vin.

 

Herefter fortsatte den nye bestyrelse med sit forehavende, og lagde ud med at få omorganiseret HBS’s organisationsdiagram, som viser os; hvem der er at finde i klubben, i hvilke udvalg og med ansvarsområder.

Alt dette vil fremgå af det nye organisationsdiagram, som Gitte fremlægger i redigeret form, til næste bestyrelsesmøde, som er sat til den 11. december.

Alt i alt, et meget konstruktivt møde, hvor der livlig blev diskuteret om klubbens fremtid.

Bestyrelsen er enig om, at alle forslag til den daglige drift af klubben uanset om det er af professionel- eller hygge karakter, vil blive mødt med stort engagement, og en positiv indstilling. 

På bestyrelsens vegne: Finn M. Friis