Referat af bestyrelsesmøde 

Torsdag den 14.08.08 kl. 19.00 HBS klubhus

Deltagere: Ole, Jens, Finn, Gitte, Jeppe, Thomas og Claus
Afbud: Ingen
Inviteret: ingen

1.      Regnskabs status (udsendt juli fra Tage) Jeppe

Bestyrelsen har ingen kommentarer til regnskabet.

Indmelding gennem hjemmesiden er ikke pålidelig og der har været flere der ikke er blevet registret. Jeppe vil printe nogle sedler og lægge dem i klubben og på surferpladsen. 

2.    Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde

Bestyrelsen har ingen kommentarer til referatet.

3.    Status for udvalgsområderne (alle):

3.1.    Have og indvendig rengøring – mangelfuld! Hvad gør vi?

Rengøringen bliver PT varetaget af optimisterne. Bestyrelsen undersøger muligheden for at få en ung pige m/k til at overtage jobbet. Gitte finder en kandidat.

3.2 Optimist/juniorer

Der er købt et antal nye sejl til optimistjollerne, vi har ikke set en regning endnu!

Der er et højt aktivitets niveau og der har før sommerferien været lukket for optag.

Bestyrelsen har vedtaget at der skal søges om penge til nye joller Gitte står for ansøgningerne til udvalgte firmaer.

Jeppe informerede om at der er oprettet en windsurfing guide på www.windsurfingguide.dk,  hvor vi har givet dem vores data og aktiviteter. Jeppe vil i fremtiden opdatere siden med nyheder og ændringer.

Bestyrelsen har modtaget brev om at svømmehallen er booket og klar til vores brug i vinteren 2008/2009.

Sejlerskolen har indkøbt DS instruktør og elevhåndbog til brug for planlægning af undervisningen.

Afriggerfesten bliver foreløbig lørdag den 25. oktober.

Bestyrelsen har modtaget en lang liste med fejl på bådtrailerne.  Bestyrelsen vil gerne henstille til at brugeren der opdager fejl eller mangler, meddeler dette til Jens, så vi kan få det rettet inden den næste skal bruge bådtrailerne.   

Windsurfer udstyret der bruges til undervisning er forsvundet fra klubhuset og det har resulteret i at det var nødvendigt aflyse en trænings aften. Bestyrelsen (Jens) undersøger om det er muligt at finde de manglende genstande.

4.    Status for aktiviteter vedr. ”Aktivitetsleder mødet”

4.1.    Klubmesterskab (Claus)

Der er ikke fastsat en dato på dette endnu, da omfanget ikke er færdig behandlet. Surferne vil gerne inviteres til at deltage på en trekantsbane.

4.2.  Vinteraktiviteter (Thomas)

Der barsles med et besøg på redningsstationen.

4.3.  Presseudvalg (Gitte)

Intet nyt.

5.    Status klubhus byggeri (Finn)

Projektet er forsinket på en indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening efter at høringsfristen var udløbet. Indsigelsen har på ingen måde noget at gøre med naturen, men udelukkende noget teknisk omkring lokalplanen.  

Der forgår forhandlinger om at lave nogle bådehuse ved jolle pladsen.

6.    Evt.

Presenning til den ene af følgebådene er stjålet, bestyrelsen spørger Tage om han vil melde dette til forsikringen.

Vi har modtaget en opfordring omkring www.minbaad.dk de har en vision om at filme de danske sejlklubber og aktiviteter. Bestyrelsen giver opbakning til at linket kommer på vores hjemmeside og Gitte arbejder på at få siden til også at omhandle os.

Bestyrelsen vil gerne arbejde med at starte en afdeling med havkajakker, Ole inviterer til informations aften via hjemmesiden.   

7.    Næste møde

Muligt næste møde Torsdag den 2/10 kl. 19.00