Referat af bestyrelsesmøde

tirsdag den 26.03.08 kl. 19.00 HBS klubhus 

Deltagere: Ole, Jens, Finn, Thomas og Claus
Afbud: Gitte og Jeppe
Inviteret: Ingen 

1.      Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt uden bemærkninger.

2.    Status fra mødet og behandling af forslags sedlerne fra Aktivitetsleder mødet

Bestyrelsen ser det som en klar succes og der er ned sat 4 udvalg der skal løfte aktivitets niveauet.

Følgende er blevet opsamlet fra aktivitets mødet på spørgsmålet om 3 ting der kan forbedre klubben. Bestyrelsen har behandlet og noteret følgende:

·         Bedre pressedækning
·        
Presseudvalg
·         Bedre pressedækning: Jyske Vestkysten og Hjerting Posten
·        
Synlighed

Der er nedsat et presseudvalg.

·         Ugentlig cykling i Marbæk både sommer og vinter

Tovholder søges til denne.

·         Flere events; tursejlads, klubmesterskab
·        
Fælles arrangement for alle sejlere og bådklasser

Klubmester skab og åbent hus udvalg er nedsat

·         Kitesurf instruktør

Instruktør søges og Jeppe og Jens arbejder på en løsning i afdelingen. 

·         Fremme den interne kommunikation
·        
Få medlemmerne til at bruge hjemmesiden
·        
Bedre kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer

Bestyrelsen opfordrer til at alle medlemmer bruger vores hjemme side aktivt.

·         Langdistance ture

Forslaget er herved givet til tur udvalget.

·         Bedre opslagstavle på jollepladsen

Presseudvalget ophænger den nye folder i jollepladsens opslagstavle når den er færdig.

·         Bedre skiltning

Kommer med det nye klubhus.

·         Besøg hos forskellige idrætsklubber

Overvejes og der søges en tovholder og ideer.

·         Fælles vinteraktiviteter

Der er nedsat arbejdsgruppe til at stå for vinteraktiviteterne.

·         Fællesspisning 1. gang om måneden i sejlersæsonen, arrangeres på skift af klasserne

Tovholder efterlyses.

·         Kondiredskaber i et hjørne i vores nye kælder 

Forslaget overdrages herved til klubhusudvalget.

3.    Status motor indkøb

Tilbud er blevet indhentet og forhandling pågår.

4.    Planlægning af Standerhejsning

Bestyrelsen har besluttet at pølserne udskiftes med stor frokost. 

Dr. Nielsen til morgen og frokost mv. købes med af hovmester Finn og Thomas.

Ole har en arbejdsopgavefordeling der udeles efter standerhejsningen. 

5.    Seneste nyt vedr. klubhus & fondssøgning (Finn)

Vi har fortsat en enkel fondsansøgning ude som vi ikke har modtaget svar på.

Opstart af byggeriet forventes ikke før efter sommerferien.

6.    Evt.

  • Kommentarer til folder.

1) Det skal fremhæves mere at egen båd ikke er påkrævet.

2) Navn skal udskiftes med henvisning til hjemmesiden så den er tidløs.

  • Aktivitets kalenderen skal opdateres så den følger skole sommerferien.
  • Bestyrelsen har besluttet at der skal søges om nye optimistjoller dette kommer som punkt.
  • Klubben er blevet kontaktet om vi vil sælge limbo jolle bestyrelsen vil undersøge om klubmesterskabs planlægningen har brug for ekstra både til afviklingen. 

7.    Næste møde

15/5-2008 kl. 19:00