Referat af bestyrelsesmøde 

Mandag den 21.01.2008 kl. 19.00 HBS klubhus

Deltagere: Ole, Jens, Finn, Gitte, Jeppe, Thomas og Claus

Inviteret: Ingen 

1.      Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde

Der var ingen kommentarer og referatet er godkendt.

2.    Diskussion, dagsorden og planlægning af Aktivitetsleder mødet

Møde med aktivitetslederne er programsat til fredag den 7. marts 2008 

Formålet med mødet er, at få styrket vores aktiviteter og udviklet klubbens aktiviteter, ved hjælp af bedre samarbejde og planlægning. 

Agendaen og planlægning blev diskuteret og skitseret. Planen vil blive forfinet og præsenteret for aktivitetslederne på et senere tidspunkt.     

3.    Handlingsplan for Klubhus som nedrives i april 2008

Bestyrelsen har på mødet diskuteret opgaverne i forbindelse med at klublokalerne mv. bliver fjernet og har fastlagt følgende opgaver der er vigtige at få aktion på: 

                      Tilladelse til opsætning af midlertidige container til opbevaring af grej. (Ole)

                      Lån/leje af container tilbud/priser (Jens)

Finn undersøger muligheden for om klubben kan anvende byggepladsens faciliteter af wc/bad og opholdsrum uden for pladsens arbejdstid.

Den detaljerede planlægning vil blive fortaget når ovenstående er fastlagt og datoen for udflytning endelig kendt.

4.    Seneste nyt vedr. klubhus & fondssøgning (Finn)

Klubben har modtaget 100000,- fra Villemoes holding.

Der kommer en artikel i Hjerting posten næste gang.

5.    Evt.

Kalenderen for 2008 er ved at være på plads små ændringer blev tilføjet.

Kapsejlads udvalget vil gerne have et vandtæt digitalkamera til 3000,- bestyrelsen godkendte indkøbet og overdrager opbevaringen til Jens Konge.

Bestyrelsen har godkendt at medlemmer i aktivitetsudvalgene er fritaget vedligeholdelses gebyr for lån af klubjoller, men er i øvrigt under de betingelser som gælder for lån af disse.

6.    Næste møde samt mødeplan 6 mdr. frem

Tirsdag den 26/2 kl 19:00.