Referat af bestyrelsesmøde 

Onsdag den 09.01.2008 kl. 19.00 HBS klubhus

Deltagere: Ole, Jens, Finn, Gitte, Jeppe, Thomas og Claus

Inviteret: Tage og Jens Peter (Afbud)

1.      Farvel til gl. bestyrelsesmedlemmer (Tage Kristensen & Jens Peter Riber).

Ole takkede Tage og Jens Peter for deres arbejde i klubben og overrakte en vingave fra klubben.

2.    Nyt fra administratoren (Tage)

2.1.          Gennemgang af den nye udvalgsrolle & forretningsorden

Tage har velvilligt stillet sig til rådighed som administrator og bestyrelsen har med glæd sagt ja til at modtaget hans hjælp. Tage skal som administrator varetage forskellige administrative opgaver for klubben. Bestyrelsen gennemgik den nye udvalgsrolle og forretningsorden der nu kan findes på klubbens hjemmeside under bestyrelse og udvalg/ administrator.

Tage fremlage klubbens økonomi for bestyrelsen.

2.2.        Status Vadehavets Bådeklubber – forslag til udmeldelse

Bestyrelsen gennemgik og diskuterede Ho Bugt Sejlklubs deltagelse i Vadehavets Bådeklubber og besluttede enstemmigt at udmelde sig af foreningen på baggrund af at bestyrelsen ikke finder at Vadehavets Bådeklubbers bestyrelse lytter til vores holdninger eller informerer om deres tiltag, inden disse offentliggøres som alle klubbernes holdning samt at Ho Bugt Sejlklubs bestyrelse ikke deler Vadehavets Bådeklubbers negative holdninger til spørgsmålet om den kommende Nationalpark i vores område. (Nationalparken må ikke forveksles med Natura 2000´s planer om fredninger i Danmark som klubben sammen med Dansk Sejlunion, ikke nødvendigvis deler holdning med).

3.    Referater (Claus)

Bestyrelsen har to referater i 2007 der ikke er lagt på hjemmesiden dette skal naturligvis afhjælpes Aktion fra Claus og Jens

4.    Udvalgsposter – opgaver for 2008 (OHJ)

4.1.          Gennemgang af bestyrelsens basis opgaver (bilag vedlagt)

Bestyrelsen gennemgik bestyrelsen basis opgaver for 2008 resultatet vil blive lagt på nettet.

4.2.        Opgaver for 2008 ifht. Ansvarsområder

·        Endelig fordeling af ansvarsområder blev fortaget, resultatet vil blive lagt på nettet.

·        Bestyrelsen vedtog at uddelegere købet af nye motorer til erstatning af de stjålne til Tage og Clemmensen. 

·        Bestyrelsen gennemgik et oplæg til aktiviteter og arbejdet fortsætter på næste møde.

5.    Seneste nyt vedr. klubhus & fondssøgning (Finn)

Bestyrelsen blev informeret om at vi desværre ikke har modtaget 250000 kr fra Esbjerg kommune som skrevet i avisen. Sagen er blevet vendt med kommunen der opfordrer os til at søge midlerne igen i 2009.

Bestyrelsen blev informeret om aktiviteterne omkring den aktive fondsøgning der pågår i byggeudvalgsregi.

Bestyrelsen blev informeret om at byggeplanerne der ligger på nuværende tidspunkt, taler om start tidspunkt for byggeriget af vores klubhus den ¼-2008. Dette giver bestyrelsen en del logistikarbejde for etablering af midlertidige faciliteter for klubbens brugere.

Bygge udvalget har holdt møde med vores nabo sanatoriet om at holde arealet mellem det nye klubhus og sanatoriet åbent og sammenhængende. Sanatoriet er positiv for ideen og sejlklubben håber at dialogen kan udvikle sig til et samarbejde med mulighed for aktiviteter på tværs af skellet til gavn for begge parter.

6.    Evt.

Posten har bedt om at der opstilles en postkasse ved klubhuset Tage køber en og nogen sætter den op Tage!?

Fastelavn vil igen i år blive afholdt ved klubben. Claus

7.    Næste møde samt mødeplan 6 mdr. frem

Næste møde er fastsat til den 21-01-2008