Dagsorden bestyrelsesmøde 

Torsdag den 15.11.07 kl. 19.00 HBS klubhus

1.      Gennemgang af sidste referat (Claus)

2.    Økonomi (Tage)

3.    Seneste nyt vedr. klubhus (Ole)

4.    Generalforsamling d. 22.11.07, planlægning

4.1.    Bestyrelsens beretning

4.1.1.   Surfer & Kites – Jens Larsen & Jeppe

4.1.2. Optimist & Junior – Anders & Ole

4.1.3. Wayfarer & Hobie – Jens Peter & Thomas

4.1.4. Andet - alle

5.    Indkomne forslag til generalforsamlingen (alle)?

6.    Evt.

7.    Konstitueringsmøde senest 14dage efter generalforsamling.