Dagsorden bestyrelsesmøde 

Torsdag den 25.10.07 kl. 19.00 HBS klubhus

1. Gennemgang af sidste referat (Claus)

2. Økonomi (Tage)

·        Regnskabs status

3. Forsikrings sager (Tage)

·        Container skade

·        Stjålne jollemotorer

3. Klubhus status (OHJ)

·        Byggeri status

·        Fondsindsamling/Økonomi

4. Standerstrygning d. 27.10.07

·        Planlægning (OHJ)

5. Status aktivitets områderne (alle)

·  Sufer & Kite (Jeppe & Jens Larsen)

·  Optimist & Junior – træner for 2008 (Claus)

·  Hobie & Sejlerskole (Jens Peter)

·  Tur/kapsejler, & Vedligehold (Thomas)

·  Jolleplads/container (Tage)

·  Vadehavets bådeklubber (Tage)

6. Bearbejdning af aktivitets forslag (alle)

·        Afslutningsfest

7. Generalforsamling d. 22. November

·        Bestyrelsesberetning – indput fra alle

·        Planlægning

6 Evt.

8. Dato for næste møde.