Dagsorden bestyrelsesmøde 

Torsdag den 13.09.07 kl. 19.00 HBS klubhus

1. Klubhus byggeri (Finn Boisen, leder af byggeudvalg)

·        Stillingtagen til reduceret areal ifht. behov da projektets budget ramme overskrides! Vi skal tage stilling en evt. medfinansiering – behov størrelse ca. 300.000kr

Bilag vedlagt på seneste tegninger og økonomisk overslag

2. Gennemgang af sidste referat (Claus)

3. Økonomi (Tage)

·        Regnskabs status

·        Omkostningsgodtgørelse til træner

4. Status aktivitets områderne (alle)

·  Sufer & Kite (Jeppe & Jens Larsen)

·  Optimist & Junior (Claus)

·  Hobie & Sejlerskole (Jens Peter)

·  Tur/kapsejler & Vedligehold (Thomas)

·  Jolleplads/container (Tage)

5. Bearbejdning af aktivitets forslag (alle)

·        Afslutningsfest

·        Foredrag (forslag modtages)

·        Meteorologi (forsat)

·        Der er hygge om onsdagen på havnen hvor der vedligeholdes på både og venskaber.

·        Muligheden for en fisketur med kutter (måske en nytårs torsk)

·        Familiedag.

·        Gokart med fart og spænding.

·        Takke selskab for trænere og støtter (dem der gør et stort vedligeholdelses arbejde på klubbens udstyr).

6. Orientering omkring Nationalpark vadehavet (Ole)

·        Vi skal tage stilling til HBS´s holdning til en evt. etablering  

Bilag vedlagt  

    Se også: http://www.skovognatur.dk/Ud/Oplev/Nationalparker/

7. Evt.

8. Dato for næste møde.