Dagsorden bestyrelsesmøde 

Torsdag den 18.01.07 kl. 19.00 HBS klubhus

1. Gennemgang af sidste referat (Claus)

2. Økonomi (Tage)

3. Udsendelse info brev og girokort til medlemmerne.

4. Aktivitets kalender for 2007

5. Status klubhus (Ole)

6. Optimistjoller, forsikring (Tage)

7. Junior aktivitet, køb af Europajoller for sæson 2007 (Ole)

8. Diskussion for best. Aktiviter 2007 (alle)

9. Evt.

10. Dato for nyt møde.