Ho Bugt Sejlklub


Referat af bestyrelsesmøde den 08.03.2007


Deltagere: Ole H. Jensen, Tage Kristensen og Claus I. Nielsen.

Afbud: Jens Peter Riber, Jeppe Schmiegelow, Thomas Krogsgaard og Jens M. Larsen.


Torsdag den 08.03.07 kl. 19.00 HBS klubhus

1. Gennemgang af sidste referat (Claus)

Ingen kommentar.

2. Økonomi (Tage)

Gennemgang af udmeldinger og manglende betalinger.

3. Standerhejsning, planlægning (Ole)

·        GL Dansk medtages af bestyrelse rep.Tage.

·        Rengøring af klubhus/mad bestyrelse rep. Jens Peter.

·        Oprydning af haven bestyrelse rep. Claus

·        Jollepladsen bestyrelse rep. Tage

·        Bådflytning ved Kurt C./ bestyrelse rep.Thomas 

·        Surfer pladsen bestyrelse rep. Jeppe/Jens

4. Status aktivitets områderne (alle)

·        Fastelavn var en succes.

·        Der er afholdtstart møde i junior afdelingen.

·        Der er planlagt møde for de aktive e-joller og 470 joller den 15/03 2007.

·        Der har været møde i tur og kapsejladsudvalget og bestyrelsen venter spændt på resultatet.

5. Status klubhus (Ole)

Der arbejdes på afslutningen af havnefronten.

6. Bearbejdning af aktivitets forslag (alle)

·        Svømning på Vestervang skolen om søndagen fra 10 til 12 bliver ikke brugt af alle medlemmer. Dette er en skam, da alle kan deltage og dette en god måde at træne til den kommende sæson (der mangler også et par hænder så vi kan spille vandpolo) 

·        Foredrag (forslag modtages) Ole arbejder på noget

·        Familiedag/ Bytte dag ”jeg vil gerne prøve din båd vil du prøve min windsurfer” med evt. grillfest. Lørdag den 25 August kl: 1300 planlægning Jens Larsen/(Claus) og Ole

·        Der er hygge om onsdagen på havnen, hvor der vedligeholdes på både og venskaber.

·        Muligheden for en fisketur med kutter (måske en nytårs torsk)

·        Gokart med fart og spænding.

·        Takkeselskab for trænere og støtter (dem der gør et stort vedligeholdelses arbejde på klubbens udstyr)  

·        Sankthans den 23/6 Fællesspisning/snobrød

·        Venskabsklub      

8. Evt.

Oprettelse af grejbørs på vores hjemmeside mulighed vendes med Jens konge.

HBS er blevet hørt i forbindelse med planerne om etablering af en evt. ny lystbådehavn nord for Esbjerg havn.

Det skal undersøges om vi er synlige nok på Esbjergs officielle Internet portaler.        

10. Dato for nyt møde.

Vedtages senere.