Ho Bugt Sejlklub


Referat af bestyrelsesmøde den 18.01.2007


Deltagere: Ole H. Jensen, Tage Kristensen, Thomas Krogsgaard, Claus I. Nielsen og Jens M. Larsen.

Afbud: Jens Peter Riber, Jeppe Schmiegelow.


1. Gennemgang af sidste referat (Claus)

Ingen kommentarer

2. Økonomi (Tage)

Gennemgang af /status for klubbens udgifter.

3. Udsendelse af info brev og girokort til medlemmerne.

Ole udformer et brev til medlemmerne inkl. oplysningerne vedtaget under punkt 4

4. Aktivitets kalender for 2007

Tage fremlægger muligheden for og fordelene ved at bruge en elektronisk kalender på klubbens hjemmeside der derved bliver mere fleksibelt. Forslaget blev vedtaget, men de vigtige datoer for sæsonen skal fortsat sendes sammen med girokort sidst i januar.

5. Status klubhus (Ole)

Skitserne der blev frem lagt på generalforsamlingen af det nye klubhus er blevet præsenteret for bygge og anlægsfonden under et møde i København i december og Arkitekterne har fået lov til at fortsætte arbejde videre mod et detaljeret design.

Det forventes dog ikke at sejlklubben kan indtage et nyt klubhus før tidligst sommer 2008 og dette kun hvis høringer og godkendelser glider glat igennem. 

6. Optimistjoller, forsikring (Tage)

Besparelsen ved at ændre forsikringen på optimistjollerne som endelig blev vedtaget på sidste bestyrelse møde blev så små at bestyrelsen har valgt at fast holde de gamle forsikringer.

7. Junior aktivitet, køb af Europajoller for sæson 2007 (Ole)

Bestyrelsen har besluttet at den er parat til at invester i en passende junior jolle når der er egnede kandidater. Der var nogen tvivl hvorvidt Europajollen, som er en én mands jolle, er den rette eller vi i stedet skal satse på to mand jolle i stedet.      

8. Diskussion for best. Aktiviter 2007 (alle)

Der blev udført en runde med forslag til aktiviteter som bestyrelsen kunne vælge at arbejde med:

·        Fastelavn happening Claus arbejder for at undersøge muligheder og tilslutning.

·        Svømning på Vestervang skolen om søndagen 10 til 12 bliver ikke brugt af alle medlemmer og dette er en skam da alle kan deltage og dette en god måde at blive trænet til den kommende sæson (der mangler også et par hænder så vi kan spille vandpolo) 

·        Foredrag (forslag modtages)

·        Bytte dag ”jeg vil gerne prøve din båd vil du prøve min windsurfer” med evt. grillfest.

·        Der er hygge om onsdagen på havnen hvor der vedligeholdes på både og venskaber.

·        Muligheden for en fisketur med kutter (måske en nytårs torsk)

·        Familiedag.

·        Gokart med fart og spænding.

·        Takke selskab for trænere og støtter (dem der gør et stort vedligeholdelses arbejde på klubbens udstyr)       

9. Evt.

Vindmåleren er gået i stykker: Tage ser på den.

Hjemmesiden er blevet gennemgået af Tage og Konge og følgende har noget der skal opdateres:

·        Hobie cat siden (Jens Peter)

·        Surfer siden (Jeppe)

·        Optimist siden (Claus)

Tage oplyser at han har modtaget en skrivelse fra den nye Esbjerg kommune som bla. Skriver at familiemedlemskaber ikke accepteres som tilskudsgivende og det slutter diskussionen omkring dette på bestyrelses plan.

Rengøring i klubhuset skal gøres af en/flere navngivne personer og hvis dette ikke kan findes blandt medlemmerne kan det blive nødvendigt at betale sig fra jobbet. Bestyrelsen leder efter den/de rette personer i en tid.

Der er kommet en invitation til at gøre båd og havn sikker med blandt andet Codan mfl. som sponsor, der er tale om en udstilling/foredrag i Juelsminde. Tage vil tage derover og høre hvad det er. Han vil høre om andre fra klubben vil med da deltagelsen i Juelsminde er gratis.

10. Næste møde d. 08.03.07 kl. 19:00