Se billeder fra aftenen - klik her


Ho Bugt Sejlklub

Ordinær generalforsamling 22. november 2006.
Jon og Dittes Hus, Gl. Guldagervej 12, Hjerting.

1.
Til dirigent valgtes Ebbe Kildsgaard

2.
Til referent valgtes Jens Konge Rasmussen
Stemmetællere blev udpeget for hvert bord.

3.
Formanden aflagde en fyldig beretning, der kan ses på HBS hjemmesiden.    KLIK HER!
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

4.
Regnskabet, der var udsendt med indkaldelsen til generalforsamling blev fremlagt af kassereren.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

5.
Kontingenter for det kommende år blev foreslået uædret af bestyrelsen.
Anders Bjørnshave-Hansen spurgte om det er relevant at have en sats for A optimister på 1200,- kr, set i relation til materiellet der er til rådighed.
Det aftaltes, at det administreres af træner udvalget hvornår denne sats skal anvendes.
Bruno Malzard spurgte om der var mulighed for at indføre familiekontingent.
Bestyrelsen vil undersøge de praktiske muligheder.

6.
Budget for 2007 blev fremlagt af kassereren.
Godkendtes uden bemærkninger.

7.
Fra Peer Jakobsen var der indkommet forslag til ændring af jollereglementet, således at joller med mast skulle forankres i stævnen, foruden de nu påbudte forankringer i hver side.
Der var mange meninger om forslaget, men efter afstemning blev forslaget forkastet med overvældende flertal.

8.
Valg til bestyrelse.
Genvalg til Ole Holmgård Jensen og Jens Melsen Larsen.
Nyvalg til Claus Ingemann Nielsen og Jeppe Schmiegelow
Supleanter:
Nyvalg til Finn Bojsen og Poul Erik Viuf.

9.
Juniorbestyrelse.
Bestyrelsen suplerer med mulige emner.

10.
Valg til revisor.
Genvalg til Gunnar Kondrup og Ernst Henriksen.
Nyvalgt revisorsupleant: Jens Konge Rasmussen.

11.
EVT.

Finn Bojsen orienterede om klubhusudvalgets arbejde med det nye projekt.

Bruno Malzard gjorde opmærksom på mystiske døde træer i hegnet mod vandet.
Bestyrelsen ser på om der skal plantes nye træer eller man skal afvente hvad der sker med byggeprojektet.

Thomas Krogsgaard foreslog oprettelse af en pulje til støtte for kapsejlere der rejser til udenbys stævner.
Ole Holmgård Jensen
: Støtte til ekstraordinære sejladser kunne være ønskeligt for at profilere klubben udadtil.
Bestyrelsen overvejer tilskud i enkelte særlige tilfælde.

Jens Konge opfordrede til at man fandt en kandidat til bestyrelsen for Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning, da vores område ikke er repræsenteret i øjeblikket.

Ivan Lassen opfordrede bestyrelsen til at overveje krav om bådforsikring i pladsregulativet.

22. november 2006
Jens Konge


Se billeder fra aftenen - klik her


HO BUGT SEJLKLUB

Bestyrelsesberetning 2006-11-18

Så er det endnu engang tid at gøre status for den forgangne sejlersæsonen 2006 for Ho Bugt Sejlklub for en sæson hvor vejret virkeligt har været med os.

I bestyrelsen har vi bestræbt os på at skabe rammer som har kunnet give jer maksimale muligheder for at udfylde den fælles lidenskab vi alle har for sejlads og hyggeligt sammenværd.

Optimist

Efter flere års fald i antallet af optimist sejlere ser det nu ud til at kurven er vendt, og vi er så småt på vej opad i medlemstal.

At vore unge optimist sejlerne er vigtige for os, er der vist ikke mange der er uenige i, men at være træner for dette område således at man formår at skabe glæde og lyst i en omverden som er fyldt med lette fristelser frem for at ”bøvle med sejl vejr & og vind”, gør det til en særlig udfordring både for trænerne som for børnene.

Man skal derfor enten være en dedikeret erfaren sejler forældre, eller noget af en ildsjæl for at påtage sig dette ansvar. Efter flere år på posten hoppede Michael Jørgensen op ad stigen for at blive træner for vore junior sejlere, og overgav dermed depechen til Karin Lindquist og Bruno Malzard, som velvilligt havde påtaget sig denne store opgave.

Karin har mange års erfaring både med træning af børn i optimist sejlads, men er også selv en meget erfaren konkurrence sejlere. Hun har påtaget sig hvervet med  at træne de mere erfarne optimist sejlere, hvor Bruno har påtaget sig ansvaret for at vore begynder sejlere får sat ”roret på ret kurs”. Hermed har vi fået en stærk træner duo som helt sikkert vil være til stor glæde og inspiration for vore unge sejlere.

Sejlersæsonen blev afsluttet med et fantastisk klubmesterskab, med mange joller på vandet, og hvor det til sidst ikke skottede med flotte præmier – Klubben takker for de mange sponsor præmier.

Junior

Som klub ender vi ofte med at må sige farvel til ellers trofast og dygtige optimist sejlere, når de vokser ud af denne jolle. Det er derfor glædeligt, at Michael har påtaget sig ansvaret med at træne vore junior sejlere, og som i sikkert har bemærket så findes der nu allerede 4 Europa joller, som udover deres trænings aftener også har deltaget i vore onsdags kapsejladser – det er helt sikkert meget givende, og skaber ligeledes bånd til de større jolle klasser vi har i klubben. Bestyrelsen er klar til at støtte initiativer som kan fremme denne gruppe af sejlere.

Surfere/Kites

At der er fremgang for især kites, ja det fremgår vist meget tydeligt når man kaster et blik udover Ho Bugt på en blæsende eftermiddag. Denne sejlads form har virkeligt taget fart, så det er glædeligt at vi som klub har udstyr samt dygtige instruktører som også kan instruere vore begyndere på dette svære felt.

Året hos surferne har mest været præget af hjemlig hygge omkring de sparsomme klubfaciliteter. Kite surferne, som ikke behøver så meget vind har været meget aktive og fået udnyttet det varme vejr. Vindsurferne har måtte tage til takke med færre dage med hård vind, men har også fået udnyttet vejret godt.

Som planlagt gik surferskolen i gang i maj måned med rekordstor tilslutning. Der kom mange til de fleste træningsaftener og flere fortsatte på egen hånd da surferskolen sluttede ind i juli måned. Surf mæssigt har det ellers ikke været det store sus i år - der har manglet vind- men den mindre vind har kiterne så kunnet glæde sig over.

Kite surferne har også været en del rundt og surfe andre steder, specielt tages der ofte til Hvide Sande og Bork, men også kiteture ud til Skallingen, over til Fanø mv. har krydret surf aktiviteterne. Derud over har der været deltagelse i Kitetour med stævner i Århus, Als, Assens, Nakskov og København.

Vi har også haft besøg af en del surfere fra østkysten, som er meget misundelige på vores fantastiske surf område og vores gode vestenvind.

Surfer følgebåden kæntrede mens den lå for svaj og på trods af at den hurtigt blev bjerget har motoren ikke godt af en tur under vand. Den er nu til renovering (dækket af forsikringen) og skulle være klar til starten af næste sæson.

Wayfarer

Traditionen tro har der den forgangne sæson været godt gang i aktiviteter blandt Wayfarer sejlerne. Udover det traditionsrige træf i Ranzausminde har der været fælles tursejlads i Lillebælt ved Gl. Åbo, Fanø rundt med et indslag af geotekniske grundvandsmålinger ved Ribe å udløb!

For de rigtige seriøse har der været afholdt undervisning i regler og kapsejlads taktik, samt trim dage hvor medlemmer fik lejlighed til, ved hjælp af vore dygtige instruktører, at forbedre deres sejlføring og bevægelses rutiner i båden. På vandet blev teori omsat til praksis. Onsdags kapsejladserne har store tilslutning, og her er der plads både til race, som til et par ufrivillige svømmeture når dette måtte trænge sig på. Alt sker i en dejlig afslappende form, der gør at alle kan være med.

Man må da sige det er flot trods jollens alder og mange restriktioner for modificering, ja så er feltet faktisk vokset i år, så hvem kan påstå at alder har nogen betydning (det var jollen jeg hentydede til!). Vores aktivitet gør sig fremragende, ikke mindst den kæmpe opbakning vore medlemmer yder.

Hobiecat

Jeg ved ikke rigtigt hvad der er galt med disse bådes formåen, men kapsejlads er ikke det der præger billedet mest, når vi ser udover vandet. Det virker mest som om at det handler om fart, fart og atter fart. Nå ja, har man først prøvet en af disse ”bæster” så forstår man for alvor hvorfor – og tro mig, jeg har også prøvet!.

Aktiviteterne her har i år været lidt på det jævne, med 6 nye sejlere på skole, hvoraf 3 er kvalificeret til at sejle sejlads på egen hånd , men flere hjælpe instruktører er ønskeligt.- så det går da lidt fremad, trods alt.

Ud over de mange ture rundt omkring i Ho bugt var der også en nyt indslag. En lille flok fik i år rekorden for dags distance sejlads, hvor de rundede Horns Rev´s vindmøller. En tur på 17 timer og 45 kg Haribo Matador Mix – Det er godt gået sejlere (altså sejladsen!).

Sejlerskole

Uden sejlerskole fik vi nok ikke mange nye medlemmer – og hvor sjovt er det lige! Det er derfor glædeligt at både Wayfarer- men så sandelig også Hobiecat skolen har haft mange nye sejlere i bådene. Udover vore erfarne instruktører så er det, som altid, rart at konstatere at rigtig mange medlemmer tager del i disse nye sejleres uddannelse – Det er trygt, rart og socialt venskabs byggende. Sådan opnår man en klub som Ho Bugt Sejlklub, Det kan vi godt tillade os at være stolte over.

Udover læring af de praktiske færdigheder, er det igen i år muligt at erhverve sig et rigtigt førerbevis til navigation, også kaldet et Dueligheds bevis. Lars Hjort Jensen, som sammen med Bjarne Lindquist var lærer på sidste års kursus, hvor 6 personer gennemførte, har igen i år taget en flok under sine vinger. Således

Klubhus

At bygge et nyt klubhus er nok det største projekt nogensinde i hele klubbens historie, så der er nok ikke noget at sige til, at denne opgave fortjener lidt ekstra opmærksomhed i denne beretning.

Lidt historisk gennemgang:

Esbjerg kommune og Lokale & Anlægsfonden har sammen bevilget 4 millioner DKK til at vi kan få et nyt klubhus, som jo er en forudsætning for at vi fysisk kan sammenlægge surfer & kites aktiviteterne. Lokale & Anlægsfonden betingede deres bevilling med at huset skal have et nyskabende element herunder f.eks. saunafaciliteter for vinterbadere, og at materialevalg og arkitektur skal være af udsøgt klasse.

Som i ved, så blev klubhus projektet en del af Strandpromenade projektet, som blev vundet af arkitektgruppen Spectrum, og lad det være klart for alle, at de først skitser vi her så, gjorde os bestemt ikke begejstret.

Via et langt løft af promenade dækket skulle denne afslutte som et offentligt udkigspunkt på taget af klubhuset. Dette ville ikke alene afskære udsigt over bugten fra parkeringspladsen, men ville betyde at alt hvad vi havde af aktiviteter i haven ville være til offentlig skue. Ikke lige det hus vi havde drømt om! Lidt heldigt blev skitserne, som dommerpanelet havde ladet vinde, forkastet da man mente at byggeprisen ville væsentligt overstige budget rammen for byggeriet.

Herefter gik vores byggeudvalg for alvor i aktion.

Efter indledende møder lykkedes det os at få et møde i stand med Esbjergs borgmester Johnny Søtrup, Overarkitekt Stig H. Eriksen samt Direktør for Børn & Kultur forvaltning Ib Dam Schultz. På dette møde blev vi mødt med stor forståelse og velvilje, og for det fremtidige arbejde blev vi inviteret med i det videre arbejdsforløb.

I bygge udvalget fik vi defineret areal behov og rum beskrivelse, og med Finn Bojsens udsøgte evner fik vi lavet fine skitse tegninger som vi præsenterede på et møde med kommunes bygge ansvarlige samt projekt ansvarlig for Lokale & Anlægsfonden. På dette møde blev det endnu engang understreget, at skal Lokale & Anlægsfonden støtte byggeriet, så er det vigtigt at deres særlige krav til nyskabelse mm. fastholdes. Herunder særlige faciliteter såsom sauna eller lign. for vinterbadere, og nyskabende aktivitet for feks. kajak roere. Vi meldte klart ud, at vi bestemt ikke så disse nye aktiviteter som noget problem, og ville gerne lade disse blive en del af klubbens aktivitets felt.

Hermed er ideer til julegave ønsker givet: Sælskinds luffer, bjørneskindshuer & vinterbadebukser !

Efter overensstemmelsen med Lokale & Anlægsfonden var det herefter tid til at få afklaret arealbehovet i forhold til budget rammen, så den 16. Oktober fik vi bokset en realistisk projekt beskrivelse på plads sammen med kommunens byggeansvarlige, som herefter overgav opgaven til arkitekterne fra Spectrum. Herefter afventer vi alle med spænding på at se deres første egentlig bud.

Opgaven er stor, og vi skal igennem mange led og behandlinger før de første gravemaskiner kan gå i gang, så hvornår huset vil stå færdigt er vist meget svært at spå om – 2007, ja måske!

Kære medlemmer, bestyrelsen vil gerne takke for en dejlig sejler sæson, hvor i med Jeres aktive indsats og trofaste støtten op om vore arrangementer har vist at i vil noget med klubben, og glem nu ikke - vi har også brug for Jeres aktive deltagelse til næste sejler sæson – så tag jer hermed en ”juleslapper”, og vær klar til at tage rigtigt fat når sejler sæson 2007 banker på døren.

Med venlig sejler hilsen,
Bestyrelsen


Se billeder fra aftenen - klik her