Dagsorden bestyrelsesmøde 

Torsdag den 26.10.06 kl. 19.00 HBS klubhus

1.      Gennemgang af sidste referat (Bent)

2.    Økonomi (Tage)

3.    Status klubhus (Ole)

4.    Generalforsamling, planlægning (Ole)

5.    Aktivitetsudvalgene status (alle)

6.    Evt.

7. Dato for nyt møde.