Dagsorden bestyrelsesmøde 

Torsdag den 21.09.06 kl. 19.00 HBS klubhus

1.      Gennemgang af sidste referat (Bent)

2.    Økonomi (Tage)

3.    Jolleplads (Tage)

4.    Surfer bådens fremtid (Jens Larsen)

5.    Surfer udstyr (Jens Larsen)

6.    Status klubhus (Ole)

7.    Status Optimist aktivitet (Ole)

8.    Status Junior aktivitet (Ole)

9.    Evt.

10.                  Dato for nyt møde.