Dagsorden bestyrelsesmøde 

Den 14.03.06 kl. 19.00 Gyvelvænget 2

1.      Gennemgang af referatet fra den 18.01.05 (Bent)

2.    Økonomi (Tage)

3.    Møde med aktivitetsudvalgs lederne (Ole)

4.    Standerhejsning, planlægning (Ole)

5.    Info vedr. køb af motor (Jens Peter)

6.    Evt.

7.    Dato for nyt møde.