Dagsorden bestyrelsesmøde 

Den 18.01.06 kl. 19.00 HBS Klubhus

1.      Gennemgang af referatet fra den 30.11.05 (Bent)

2.    Økonomi (Tage)

3.    Møde med aktivitetsudvalgs lederne (OHJ)

4.    Forslag om udskiftning af de to gamle motorer (Tage)

5.    Forslag til kandidater for Juniorinstruktør uddannelse (Tage)

6.    Ønske om plads foran klubhuset til vintersejler (OHJ)

7.    Indstilling til klubhusudvalget (OHJ)

8.    Revision af reglerne for de respektive aktivitetsudvalg

9.    Evt.

10.   Dato for nyt møde.