Ho Bugt Sejlklub


Referat af bestyrelsesmøde 

Torsdag den 21.09.06 kl. 19.00 HBS klubhus

Tilstedeværende.: Ole, Tage, Anders, Jens, Lars og Bent.

1.      Gennemgang af sidste referat (Ole)

2.    Økonomi (Tage)
a.
9 måneders regnskab blev gennemgået. Der havde været lidt kursudsving på vores obligationer, som pt. betyder et mindre tab, men som Tage sagde vindes de sikkert ind igen, i løbet af et års tid.
b. Der er 18 tidligere medlemmer der stadig har nøgle til klubben. 8 nøgler er forsvundet.
c. Der er blevet oprettet en ’Nem konto’ så det er nemmere at afregne med kommunen.

3.    Jolleplads (Tage)
a. Et medlem havde gået med tanken om at få en kompasrose i sten eller beton ned til jolle pladsen så man hurtigt kan få et overblik over verdenshjørnerne. Tage undersøger markedet og kommer med en indstilling.
b. Er der nogen der bruger klubbådene (hobiecats) uden at skrive sig ind i bogen??
c.
Vi vedtog at der ikke måtte stå joller på pladsen om vinteren.

4.    Surfer bådens fremtid (Jens Larsen)
Båden er, efter seneste kuling presset under vand, hvorfor motor er sendt til reparation. Forventet reparations pris ca 11.000 kr. Forsikringen dækker. Når aktiviteten flytter hen til vores klubhus vil det ikke mere være nødvendigt at lade den ligge for svaj.

5.    Surfer udstyr (Jens Larsen)
Vore skolesurfbrædder trænger til nye master af pris ca. 1000 –1500kr stk. Bestyrelsen godkendte køb af 5 stk.

6.    Status klubhus (Ole)
Medlemmer i Arbejdsgruppen for klubhus projektet har haft møde med borgmesteren. Efter dette møde blev vi lovet deltagelse i det videre forløb, både hvad angår arkitekt arbejdet, som den egentlige detailplan for bygningen Yderligere info er at finde i tidligere skrivelse på vores hjemmeside.

7.    Status Optimist aktivitet (Ole)
Karin Linquist& Bruno Malzard har overtaget hvervet af at træne vore optimist sejlere. Med Karin som træner for de øvede sejlere, og Bruno (stærkt opbakket af Lotte Malzard). Michael har tager sig af Junior sejlerne.

8.    Status Junior aktivitet (Ole)
Vi har kik på Europajoller som springbræt fra optimist til hobie/wayfarer. Hvis klubben kan finde et par gode joller til 10 – 15.000kr så er bestyrelsen villig til en bevilling, i håb om at vi kan få bedre fat om junior sejlerne.

9.    Evt.
a. Generalforsamling 22/11 i Ditte og Jons hus om muligt.
På valg er :
Anders ønsker at trække sig.
Lars ønsker at trækker sig
Bent ønsker at trække sig.

b. Den ene wayfarertrailer mistede et hjul, Lars har repareret den.

c. Lygtebom til optimisttrailer skal laves, der er købt rustfri stål til det.

d. Der starter en studiekreds til Yachtskipper ved Esbjerg Søsport den 3. okt. – Interesserede kan kontakte Esb. Søsport for nærmere.

e. Der skal laves et opslag om hvordan man melder sig ind i klubben på tavlerne.

f. Standerstrygning 28/10, Ole styrer slagets gang!

g. De døde fugles(fest) som sædvanlig. Dato kan findes på hjemmesiden (Tage)  

h.
Et medlem har forespurgt, om vi kunne få en aftale med Esbjerg Søsport om at benytte motionsrummet på havnen.

10.                  Dato for nyt møde.
      26/10

opdateret 30/10-2006