Ho Bugt Sejlklub


Referat af bestyrelsesmøde 

Den 18.01.06 kl. 19.00 HBS Klubhus

Bestyrelsen mødte fuldtalligt op.

1.      Gennemgang af referatet fra den 30.11.05 (Bent)

2.    Økonomi (Tage)
Konto i Sparbank Vest lukkes.
 

3.    Møde med aktivitetsudvalgs lederne (OHJ)
Mødets formål: Inddragelse, ejerskab, udvikling, midler og budget.

4.    Forslag om udskiftning af de to gamle motorer (Tage)
Vi arbejder videre på sagen, det drejer sig om at sælge 2 Mariner motorer + Limbojolle til fordel for en ny motor.

5.    Forslag til kandidater for Juniorinstruktør uddannelse (Tage)
Vi snakkede om at Emil, Christoffer og Martin skulle på kursus i Ålborg 16 marts for kr. 900/pers.
Anders nævnte at der i ungdomsskolen afvikles surf kursus i Bork.

6.    Ønske om plads foran klubhuset til vintersejler (OHJ)
Det er OK at vintersejlere benytter pladsen. Og, som altid, pas på at fald og andet ikke larmer på masten (naboerne!).  

7.    Indstilling til klubhusudvalget (OHJ)
Byggeudvalgslederen har ønsket at indstille Bjarne Lindquist som deltager i klubhusudvalget. Bestyrelsen støtter dette forslag.

8.    Revision af reglerne for de respektive aktivitetsudvalg.
Poul Erik står for svømning. Og kommer til at høre under næstformanden.

9.    Evt.
a. Vi mangler en hovmester / banjemester, til at bistå med rengøring og oprydning i klubhuset. Alternativt må vi evt. til at hyre et rengøringsfirma.
b. Hjerting festen: Vi føler ikke at kunne deltage i festen under de forhold som vi oplevede i 2005. (Ole + Tage)
c. Aktivitetskalender på hjemmesiden.

10.                  Dato for nyt møde.
Tirsdag d. 14. Marts kl. 19:00 - HBS