HO BUGT SEJLKLUB

 

Referat af HBS’ generalforsamling den 23. november 2005.

1. Valg af dirigent.  Ebbe Kildsgaard.

2. Valg af referent: Bent Lassen.
    Valg af stemmetællere: Jens Konge og Per Nielsen.

3. Bestyrelsens årsberetning blev fremlagt af formand Ole Holmgaard Jensen, hertil ingen kommentarer.

4. Fremlæggelse af foreningens regnskab. Tage fremlagde regnskabet, hvor der bl.a. kunne konstateres et svind i benzinen for ca. kr.1500,-

5. Bestyrelsens forslag til kontingenter. Ingen ændringer.

6. Forelæggelse af budget til orientering. Tage fremlagde budget for år 2006.

7. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg var: Lars Hjort Jensen 
Tage Kristensen
Jens Peter Riber

 Suppleanter:  Henrik Fur

De siddende bestyrelsesmedlemmer Lars Hjort Jensen, Tage Kristensen, Jens Peter Riber blev enstemmigt genvalgt.

Suppleanter blev Jesper Fanø og Thomas Krogsgaard.

9. Valg af junior bestyrelsesmedlemmer. Pt. ingen kandidater. Posten er åben for interesserede juniorer.

10. Valg af revisorer og revisorsuppleant

På valg var: Gunnar Kondrup; Genvalgt
Ernst Henriksen; Genvalgt
Suppleant: Per Allerød erstattes af Finn Bojsen.

11. Eventuelt.

At have joller på pladsen i vinterperioden kræver jollepladsudvalgets godkendelse. Er man meget aktiv sejler og ønsker at sejle i egen båd i vintersæsonen må man indhente jollepladsudvalgets godkendelse hertil.  Ingen klubjoller overvintrer på jollepladsen.

Tak til bestyrelsen, herefter æbleskiver og gløgg til de 25 fremmødte.

________________________            __________________________

Referent: Bent Lassen                       Ordstyrer: Ebbe Kildsgaard