Dagsorden til konstitueringsmøde

den 30.11.05 kl. 19.00 i klubhuset.

1.      Gennemgang af referatet fra bestyrelses mødet d. 27.10.2005 (OHJ)

2.    Velkommen til de nyvalgte i bestyrelsen (OHJ)

3.    Fordeling af bestyrelsesposter.
Formand
Næstformand
Kassere
Bestyrelsesmedlemmer  

4.    Udvalgsposter.

5.    Behandling af ”eventuelt punktet” vedr. vinter sejlere der blev diskuteret ved generalforsamlingen.

6.    Nye rors hoveder til Wayfarer klubjollerne (Tage)

7.    Ny lov om indhentelse af børneattester (OHJ)

8.    Arbejdsopgaver for det kommende år (alle)

9.    Aktivitetskalender for den ny sæson 2006.

10. Evt.

11. Dato for nyt møde.