Ho Bugt Sejlklub


Dagsorden bestyrelsesmøde 

Den 27.10.05 kl. 19.00 HBS Klubhus

1.      Gennemgang af referatet fra den 15.08.05 (Bent)

2.    Økonomi (OHJ)

3.    Standerstrygning (OHJ)

3.1.          Planlægning

4.    General forsamling

4.1.          Planlægning

5.    Status for best. aktivitetsplan 2005

5.1.          Optimist aktivitet (Anders)

5.2.        Surfer/Kite aktivitet (Jens)

5.3.        Miljø (Ole)

6.    Orientering vedr. klubhus & Projekt Strandpromenaden

7.    Wayfarer klubjolle (OHJ)

7.1.    Nyt rors hoved ca. 4800kr

8.    Orientering fra Vadehavsforeningen (Anders)

9.    Evt.

10.                  Dato for nyt møde.