Ho Bugt Sejlklub


Dagsorden bestyrelsesmøde 

Den 15.08.05 kl. 19.00 HBS Klubhus

1.      Gennemgang af referatet fra den 06.06.05 (Bent)

2.    Økonomi (Tage)

3.    Hjerting Byfest (Tage)

4.    Status for best. aktivitetsplan 2005

4.1.          Optimist aktivitet (Anders)

4.2.        Surfer/Kite aktivitet (Jens)

4.3.        Miljø (Ole)

5.    Orientering vedr. klubhus & Projekt Strandpromenaden

6.    Evt.

7.    Dato for nyt møde.