Ho Bugt Sejlklub


Dagsorden bestyrelsesmøde 

Den 06.06.05 kl. 19.00 i HBS Klubhus

1.      Gennemgang af referatet fra den 09.05.05 (Bent)

2.    Orientering & status for Varde Fritidsmesse d. 10-11.06.05 (Tage)

3.    Arbejdsplan for åben hus arrangement d. 18.06.05 (Ole)

4.    Skt. Hans planlægning 23.06.05 (Ole)

5.    Status for best. aktivitetsplan 2005

5.1.          Optimist aktivitet (Ole)

5.1.1.   Instruktør

5.1.2. Skole kampagne, folder

5.2.        Surfer/Kite aktivitet (Rasmus)

5.2.1. Officiel plan for Kite træning & undervisning

6.    HBS holdning til områdets miljø (Ole)

6.1.    Afklaring af holdning & værdi grundlag
ihht. §2 stk. 5
(At være med til at værne om miljøet og naturen i Ho Bugt området)

6.2.  Forslag til hvorledes gør vi ovenstående aktivt & synligt

7.    Evt.

8.    Dato for nyt møde.