Dagsorden bestyrelsesmøde 

Den 30.03.05 kl. 19.00 Gyvelvænget 2, Hjerting
(bemærk adressen)

1.      Gennemgang af referatet fra den 28.02.05 (Bent)

2.    Orientering fra vadehavsklubberne (Bruno Malzard)

3.    Standerhejsning, planlægning

4.    Henvendelse fra Kultur & Fritid – Sommer aktivitet. (OHJ)

·       3 timers arrangement for børn & unge

5.    Hjerting byfest (Tage)

·       Orientering fra sidste møde

6.    Materiel (Tage)

·       Køb af brugte Hobiecat sejl

·       Motor renovering

7.    Klubhus – pasning (Tage)

8.    Gennemgang af aktivitetsplan 2005 (OHJ)

·       Opdate Varde dyrskue & fritidsmesse (Tage)

·       Opdate optimist aktiviteter (Anders/Bent)

·       Opdate surfer aktiviteter (Rasmus)

9.    Evt.

10.      Dato for nyt møde.