Dagsorden bestyrelsesmøde 

Den 28.02.05 kl. 19.00 i HBS klubhus

1.      Gennemgang af referatet fra den 18.01.05 (OHJ)

2.    Status for dueligheds uddannelse (OHJ)

3.    Aktivitetskalender for den ny sæson 2005. (OHJ)

·       Gennemgang og diskussion

4.    Bestyrelses arbejdet i 2005 – ambitioner & ny udvikling (Ole)

·       Organisationsplan & beskrivelser (Tage)

·       Opfølgning af SWOT analysen

·       Diskussion og aktivitetsplan for bestyrelsen 2005

5.    Evt.

6.    Dato for nyt møde.